De Zuidas kampt met een imagoprobleem onder niet-Westerse werknemers. Het zou een bolwerk zijn van alleen roomblanke strebers en verre van multicultureel. Terwijl op de kantoren juist de wens heerst om diverser personeel te hebben rondlopen. De Zuidas wil ‘verkleuren’, maar in de praktijk blijkt dat lastig…

Er worden echt wel pogingen ondernomen om het tij te keren. Zo verkopen steeds meer kantines halal-producten en starten er bij diverse kantoren zogenoemde diversiteitsprogramma’s. Dit alles om  de Zuidas als aantrekkelijke werkplek voor niet-Westerse werknemers te promoten.

Multicultureel personeel op Zuidas?

Het Financieel Dagblad maakte een reportage van een training van Danny Oudsen, trainer bij coaching- en adviesbureau BeHr en door PwC ingehuurd om iedereen te trainen in ‘multicultureel vakmanschap’.

“Een slappe hand en iemand niet aankijken wordt hier als niet respectvol bestempeld”, stelt hij. Hij legt uit dat in delen van Afrika een slappe hand standaard is. En in islamitische landen tonen veel mannen juist respect door vrouwen niet aan te raken.

Lees hier de volledige reportage over hoe de Zuidas kan ‘verkleuren‘.