Zuidas is een e-bikepilot rijker.  NS start met Next Urban Mobility op station Amsterdam Zuid een pilot met 35 zakelijke e-bikes. Twee bedrijven hebben zich al voor de pilot opgegeven maar er is ruimte voor meer bedrijven.

Er komen 35 e-bikes te staan in de fietsenstalling aan de Strawinskylaan. De e-bikes zijn door werknemers van die deelnemende bedrijven te reserveren en gebruiken via de app HUUB van Next Urban Mobility. De fietsen zijn herkenbaar aan de gezamenlijke HUUB en NS sticker.

De e-bikes zijn door werknemers van die deelnemende bedrijven te reserveren en gebruiken via de app HUUB van Next Urban Mobility.

Kosten

Een e-bike huren, doe je voor € 2,- per uur of € 8 per dag. Je betaalt aan HUUB en zult eventueel zelf de kosten bij je werkgever moeten declareren. Het betreft een zakelijk pilot. Dit betekent dat je jezelf en collega’s via je (eigen) bedrijf kunt aanmelden. Dit kan alleen jij zijn, een groep collega’s of het gehele bedrijf. Opgeven kan via methuub.nl/ns-pilot. De pilot loopt tot het eind van dit jaar.

NS en Next Urban Mobility onderzoeken met de pilot of het zakelijk gebruik van de fiets van en naar het station verder gestimuleerd kan worden. Als de resultaten positief zijn, gaan NS en  Next Urban Mobility de mogelijkheden voor het structureel aanbieden van de zakelijke e-bike op stationslocaties verder onderzoeken.

Bron: Zuidas.nl