Het gebiedsplan Buitenveldert/Zuidas 2018 is vastgesteld. Uit de stukken van de gemeente blijkt dat er veel aandacht komt voor wonen, voorzieningen voor bewoners, ruimte voor sport en spel en parken. De Zuidas transformeert hiermee steeds meer naar een prettige woonwijk.

Het gebied Buitenveldert/Zuidas ligt tussen het Amsterdamse Bos en het Amstelpark en grenst in het zuiden aan Amstelveen en in het noorden aan de Zuidas. Zuidas ligt tussen Schiphol en de Amsterdamse binnenstad. Zuidas is in korte tijd uitgegroeid tot een unieke stadswijk en daarom zal de komende jaren het aantal woningen in Zuidas verder worden uitgebreid, zo is te lezen op de gemeentelijke website.

In het plan wordt beschreven dat er extra aandacht komt voor de volgende punten:

  • Verlevendigen van de Zuidas, onder meer door nieuwe voorzieningen te creëren en initiatieven van bewoners en ondernemers te stimuleren.
  • Voormalige bedrijfs- en instellingspanden ombouwen naar woningen in Buitenveldert.
  • Versterken van de winkelgebieden A.J. Ernststraat en de Kastelenstraat.
  • Ook het voldoende creëren van speelplekken en sportvoorzieningen, die passen bij de veranderende bevolkingssamenstelling, is een doelstelling.

Voorzieningen voor ouderen

Ook de ouderen worden niet vergeten:

  • Een ouderenvriendelijk Buitenveldert, waarbij de openbare ruimte toegankelijker, veiliger en comfortabeler wordt gemaakt.
  • Tevens de focus op de aanpak van eenzaamheid en dementie.
  • Investeren in de ecologische kwaliteit van parken, groen en water, en tegelijkertijd het versterken van recreatief gebruik

Meepraten over invulling Zuidas

Voor het opstellen en uitvoeren van het gebiedsplan is de inbreng van bewoners, ondernemers en partners essentieel. Daarvoor zijn de bestuurders en ambtenaren doorlopend in gesprek met bewoners(groepen), ondernemers, professionals en vrijwilligers. Om op die manier te peilen wat er leeft in de buurt.

Download hier het volledige gebiedsplan (PDF, 829 kB)