Irine Gaasbeek: ‘diverse teams zijn creatiever’

Een baan niet krijgen, omdat je vrouw bent? Onbestaanbaar voor Irine Gaasbeek, directeur Nederland van Accenture. “Ik vind het echt onrecht als het gebeurt.” Een projectteam met vooral mannen zullen medewerkers haar ook niet voordagen. “Ze snappen dat je niet met het verhaal moet aankomen dat je geen vrouw kunt vinden. Dat is geen excuus. Dan zoek je maar wat langer door.”

Het ligt haar na aan het hart, de positie van vrouwen op de arbeidsmarkt. En wanneer je de baas bent van een paar duizend medewerkers  dan zit je ook op een plek dat er te sturen valt. “Maar met name de jongere garde van tegenwoordig vraagt er ook om dat bedrijven zich verantwoordelijk opstellen en een afspiegeling zijn van de maatschappij.” En ook vragen opdrachtgevers er wel om. “Tegen een projectteam met alleen mannen zegt een opdrachtgever gewoon nee.”

Irine Gaasbeek, directeur Nederland van Accenture. Foto: Janiek Dam

Het vrouwenquotum voor de raad van commissarissen van beursgenoteerde bedrijven is een feit. VNO-NCW wordt geleid door een vrouw, Ingrid Thijssen. Hebben vrouwen nu  dezelfde positie als mannen?

Een quotum is een start, je hebt er nog geen cultuur van gelijkheid mee. Dat iedereen zich welkom voelt, dat iedereen zich thuis voelt en dat iedereen z’n volledige eigen ik tot ontplooiing kan brengen, bereik je niet alleen met een quotum. Het is wel een hele belangrijke mijlpaal. Ik ken Ingrid, dat is een heel bekwaam en fantastisch mens, en ik denk dat iedere benoeming op zichtbare posities van vrouwen en zeker ook sterke en krachtige vrouwen, bijdraagt aan diversiteit.

Bent u een voorstander van het vrouwenquotum?

Ik vind het jammer dat ik het moet zijn, maar het is nodig. We hebben de afgelopen jaren te weinig voortgang gezien en dan is er een breekijzer nodig en dit is één om het te forceren. Ik heb er vertrouwen in dat als wij eenmaal een meer diverse samenleving hebben en het echt in de cultuur van de bedrijven zit, dat er echt gelijkheid komt. Dan komt er een omslagpunt dat een quotum hopelijk niet meer nodig is.

Marry de Gaay Fortman (advocaat en partner bij Houthoff en oud-voorzitter van Topvrouwen.nl) vindt dat het quotum ook voor de raad van bestuur had moeten gelden. Bent u het hier mee eens?

Ja, een raad van bestuur is het dagelijks leiderschap van een bedrijf en op het moment dat je een cultuur van gelijkheid nastreeft, begint dat wel echt aan de top. En dat moet uitstralen: wij vinden gelijkheid belangrijk. En dat niet alleen zeggen, maar ook doen en ook het goede gedrag belonen van mensen die bijdragen aan het creëren van een gelijkwaardige cultuur. Ik had liever gehad dat er een uitspraak was gedaan over waar we op de langere termijn naar streven. Bij Accenture, met wereldwijd 500.000 medewerkers, willen wij in 2025 de helft man, de helft vrouw en daar gaan we stapsgewijs naar toe.

Irine Gaasbeek

Irine Gaasbeek. Foto: Janiek Dam

Het blijkt lastig voor bedrijven om te kiezen voor een vrouw. In de private sector heerst nog een ons-kent-ons sfeer, zegt Annemieke Roobeek. Mannen kiezen nu eenmaal mannen, schrijft Mirjam de Blécourt in haar boek ‘Vrijgevochten’. Herkent u dit?

Soort zoekt soort, dat is veilig, maar ook vaak iets wat onbewust gebeurt. En daarom heb je meer nodig dan alleen zeggen: we gaan naar fifty/fifty of we halen een quotum van 30 procent, want dat wil nog niet zeggen dat mensen zich anders gaan gedragen. Op het moment dat je aan een headhunter vraagt: kom met een aantal profielen en je zegt niet expliciet dat je er ook vrouwen bij wil hebben, komen er in eerste instantie mannelijke profielen naar boven, want die zijn het makkelijkst te vinden. Als je dan zegt: de helft van de profielen moet een vrouw zijn, zoek maar wat langer door, dan komen er ineens wel vrouwen op tafel.

Dat geldt natuurlijk niet alleen voor vrouwen 

Nee, op gender ligt nu heel veel de focus, maar bij Accenture zeggen we wel gelijkheid voor alles. Dus dat is ook cultuur, dat is ook leeftijd, dat is ook etnische achtergronden, dat is geloof, dat is mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, LGBT; diversiteit over de hele breedte.

Hoe sturen jullie hier op?

Het is een topprioriteit in de targets of KPI’s (key performance indicators-red) van ons van leiders, ook van mij, ook van alle mensen in m’n team. Begin van het jaar spreken wij dat af: dit jaar 50/50 recruiting. Daar vraag ik het hele management team aan te committeren. Dan kijken we iedere maand of het 50/50 is en iedereen die het haalt, wordt aan het eind in z’n beloning opgewaardeerd.

Waarom is het zo belangrijk?

Diverse teams zijn leuker, creatiever en innovatiever. Ze komen tot betere oplossingen.

Hoe goed is dit elders op de Zuidas geregeld?

Er is een aantal bedrijven heel actief mee bezig en we hebben ook een actief netwerk hier. Eén van onze managing directors is bij ons sponsor van inclusion and diversity, en is onderdeel van het netwerk op de Zuidas, waarin ervaringen worden uitgewisseld.

Volgens Barbara Baarsma zit het probleem in het vele deeltijd werken van vrouwen, ze moeten meer voltijd gaan werken om carrière te kunnen maken. Hoe ziet u dit?

Het is enerzijds verbonden aan hoe de dingen in ons land geregeld zijn, en anderzijds heeft het  met instelling te maken, het zit niet exact in de uren die je maakt. Wij hebben hier topvrouwen die voltijd werken en ook topvrouwen die deeltijd werken. Ik denk dat gedreven en flexibel zijn ook erg belangrijk is.

U bent de derde opeenvolgende vrouwelijke directeur van Accenture Nederland

Ik denk dat dat wel bewijst dat wij voor de beste man en vrouw op de plek gaan en niet noodzakelijkerwijs er maar een vrouw neerzetten. Wereldwijd worden de drie topfuncties van Accenture – CEO, CFO en COO – vervuld door twee vrouwen en één man.

Wat adviseert u andere vrouwen die een carrière ambiëren?

Denk niet: dat kan ik niet, maar laat jezelf horen. Zeg: denk aan mij als er een functie beschikbaar komt, want dat kan ik volgens mij hartstikke goed. Nou, dan denken ze aan je hoor, de volgende keer. En als je denkt dat je het misschien niet kan, dan toch proberen, daag jezelf uit, probeer nieuwe dingen.

Het is een onderwerp dat u na aan het hart ligt. Waarom?

Ik denk dat er heel veel talent verloren gaat als we niet iedereen de ruimte geven om zichzelf te kunnen zijn. Ja, het is goed voor het bedrijf, maar vooral voor de mensen zelf. Iedereen heeft het recht om gewoon zichzelf te kunnen zijn op z’n werk en te kunnen doen en te leren en te ontwikkelen wat die persoon wil en kan.

Heeft u voordeel gehad van vrouw te zijn?

Ik heb zelf een technische achtergrond, TU Delft, en ben opgegroeid tussen veel mannen. Ik heb me nooit specifiek vrouw gevoeld tussen de mannen, maar gewoon normaal. Ik heb er nooit nadeel van ondervonden en daarom vind ik het ook echt onrecht als ik het wel zie gebeuren. Het kan toch niet, dat je een bepaalde functie niet krijgt, omdat je vrouw bent, want je zult het wel niet aan kunnen of niet voldoende beschikbaar zijn.

En dan kan een mogelijke kinderwens ook nog een rol spelen

Als een vrouw mij vertelt dat ze zwanger is, is  niet één van de eerste vragen die ik stel ‘als je terugkomt: hoeveel dagen ga je dan werken’? Ik vraag: hoe gaan je partner en jij straks zorgen dat je het allemaal soepel verloopt en hoe kunnen wij helpen?

Mirjam de Blécourt en Marry de Gaay Fortman hebben over hun ervaringen als vrouw in een mannenwereld een boek geschreven – ziet u zichzelf dit ook doen?

Nee, dat staat nog niet op mijn lijstje. Ik probeer wel zoveel mogelijk mijn verhaal te delen. De dag voordat de Tweede Kamer ging besluiten over het quotum, heb ik in de Ridderzaal drie-, vierhonderd topvrouwen en een aantal CEO’s, man en vrouw van een aantal grote Nederlandse bedrijven, toegesproken. Dan ben ik wel trots dat wij dat met z’n allen hier wel voor elkaar krijgen.

Commentaren gesloten

Irine Gaasbeek: ‘Diverse teams are more creative’

Not getting the job because you are a woman? “Totally unacceptable,” says Irine Gaasbeek, Country Managing Director for Accenture Netherlands. “That would really be an injustice.” Her employees agree with her and won’t set up project teams that predominantly consist of men. “They know I won’t buy it if they say they can’t find capable women to include in their team. Just look further and you’ll find them.”

(meer…)

Commentaren gesloten

Misschien is dit ook interessant..

‘De Zuidas heeft behoefte aan groen en aan een sportclub’

Nieuwe clubhuis AFC bijna klaar voor gebruik

Typ hieronder je zoekterm en druk op Enter om te zoeken