In 2023 is Kop Zuidas een woongebouw rijker. In The Newton komen 101 moderne en energiezuinige appartementen. Judith Everaers, stedenbouwkundige Kop Zuidas, vertelt hoe de gemeente betrokken is bij het ontwerp en de bouw.

Op dit moment is er nog niets te zien van de appartementen. Wij zijn nu net klaar met het bouwrijp maken van de kavel en achter de schermen wordt er gewerkt aan de laatste details en maakt ontwikkelaar COD samen met de aannemer een BLVC-plan. COD hoefde niet te tenderen en had al een ontwikkelrecht voor dit stukje Amsterdam aan de Gaasterlandstraat. Niettemin geeft dit een ontwikkelaar niet de vrijheid om de invulling helemaal zelf te bepalen. Everaers: “COD moest hier bijvoorbeeld wel een woongebouw realiseren met appartementen.” En dit was niet het enige kader.

The Newton

The Newton

 Randvoorwaarden

“Er zijn nog veel meer randvoorwaarden waar een ontwerp aan moet voldoen”, vervolgt Everaers. “Het gaat hierbij om zaken als de hoogte van een gebouw, de breedte, materiaalgebruik, waterberging en beplanting. En het gebouw moet natuurlijk ook in de buurt passen en aansluiten op de voor Kop Zuidas kenmerkende watervertragende groenstroken, waarin regen wordt afgewaterd.” Ook is er extra aandacht voor de energieprestatie van The Newton. “De huidige eisen zijn er op gericht dat gebouwen zo energie neutraal mogelijk zijn, waarbij je streeft naar een situatie waarin een gebouw net zoveel energie opwerkt, als dat het verbruikt.”

De voorkant

Mooi

Het ontwerpproces nam in totaal ongeveer 1,5 jaar in beslag. Begin 2019 lag er een schetsontwerp van architectenbureau Diederendirrix en afgelopen zomer was het definitieve ontwerp klaar. Wat vindt Everaers zelf mooi aan The Newton? “Ik denk de combinatie van het gebouw in de baksteenstijl en kleur van de Amsterdamse School en de aandacht voor het groen op en om het gebouw heen. Ik vind het bijzonder hoe het gebouw in de omgeving past; hoe het aan de ene kant een groene verrijking is en aan de andere kant naadloos in de buurt en de stedelijkheid opgaat. En daarbij ben ik – als het op duurzaamheid aankomt – te spreken over de ruime, goed toegankelijke fietsenstalling en de verbinding van het gebouw met de watervertragende groenstroken. Hierin wordt het regenwater opgevangen vanuit de waterbergende daken, daktuinen en balkons.”

Regelmatig langskomen

Als in 2021 met de bouw gestart wordt, zal vooral de projectleider uitvoering van de gemeente regelmatig langskomen. “Zeker, onze rol is niet uitgespeeld nu het definitieve ontwerp gereed is”, vertelt Everaers. “We blijven ook controleren of het bouwen zo gebeurt zoals toegezegd in het BLVC-plan, waarbij bewoners en andere bouwende partijen er zo min mogelijk last van hebben.’ Het bouwen inclusief het bouwverkeer moet vooral veilig georganiseerd worden in een buurt waar al gewoond, gewerkt en gerecreëerd wordt. ‘Daar zorgen we samen met COD voor, zodat er halverwege 2023 een mooi woongebouw staat dat helemaal voldoet aan de normen en eisen van deze tijd en haar bewoners.”

Specs

The Newton is ontworpen door Diederendirrix architecten en voor het groenblijvende dakterras vol met planten en struiken tekende Felixx Landschapsarchitecten en Planners. In totaal zal het gebouw 12.000 m2 bruto vloeroppervlakte beslaan en komen er 101 appartementen met afmetingen van circa 46 tot 110 m2. Het worden vrije sector woningen. In de driehoekige plint van het gebouw, aan het toekomstige Hogelandplein, is ruimte voor een commerciële ruimte van 175 m2.

Bron: Zuidas.nl