Er is flink geïnvesteerd in de vergroening van de Zuidas. Sinds 9 juli 2019 kunnen mensen stemmen op ideeën van bewoners en bezoekers om Zuidas groener te maken. Er kunnen drie stemmen worden uitbrengen. De ideeën (of hét idee) met de meeste stemmen wordt uitgevoerd.

Het is natuurlijk belangrijk dat zoveel mogelijk mensen hun stem uitbrengen. Natuurlijk kun je ook op het idee stemmen dat jezelf hebt ingediend. Log in met uw e-mailadres en breng drie stemmen uit. Begin september wordt de uitslag bekend gemaakt. Dat zijn er maximaal drie.  Je kunt hier stemmen, tot 23 augustus.

Zeven plannen voor een groene Zuidas

De afgelopen periode zijn er 33 ideeën binnengekomen van bewoners en gebruikers van Zuidas. De plannen zijn onder andere getoetst op haalbaarheid, of het plan in Zuidas ligt, een vaste plek heeft, niet commercieel is en op korte termijn uitgevoerd kan worden. Uiteindelijk zijn er zeven verschillende initiatieven overgebleven.

Uitwerking

De geselecteerde ideeën (of het geselecteerde idee) worden vervolgens door het groenteam van Zuidas, samen met de initiatiefnemer(s), verder uitgewerkt tot schetsontwerp. Het definitieve ontwerp maakt Zuidas, waarbij de direct belanghebbenden worden betrokken. De gemeente selecteert de aannemer die de gekozen plannen uitvoert. Waar mogelijk kunnen belangstellenden ook bij de uitvoering helpen.

Plannen in uitvoering

Er is ook een aantal ideeën ingediend die al op de planning staan om uitgevoerd te worden in Zuidas. Op deze plannen kan daarom niet worden gestemd. Deze plannen gaan dus ook niet ten koste van het budget van 100.000 euro, maar leveren wel een bijdrage aan de vergroening van Zuidas of de beleving daarvan. Dit zijn plannen voor:

De volgende plannen worden uitgevoerd volgens Plan voor een Groene Zuidas

  • Natuurlijk groen van hoogwaardig niveau in Zuidas
  • Vergroenen van het George Gershwinplein
  • Herinrichten van de groenstrook langs het Zuideramstelkanaal

Bron: Zuidas.nl