De gemeente Amsterdam en de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten (AHK) hebben plannen om een dependance van het Conservatorium van Amsterdam te vestigen in Zuidas. Daartoe is op maandag 7 oktober 2019 een overeenkomst getekend.

Het conservatorium wil uitbreiden omdat de locatie aan het Oosterdok te klein is geworden. Begin volgend jaar moet het plan voor en de besluitvorming over de dependance gereed zijn. In het gebouw worden straks 200 concerten per jaar gegeven op het gebied van klassiek, jazz, pop en dance.

In de afsprakenbrief die AHK en de gemeente maandag 7 oktober ondertekenden, staan hierover nadere afspraken. Touria Meliani, wethouder Kunst en Cultuur: “Ik vind het belangrijk dat kunst- en cultuurinstellingen alle Amsterdammers in de hele stad bereiken. De stad is van iedereen, ook de Zuidas.

Door de komst van het conservatorium verbinden we de Zuidas steviger met de stad.” Amsterdammers kunnen straks klassieke, pop-, jazz- en danceconcerten bezoeken op een prachtige plek in het Beatrixpark in Zuidas.’

Klassiek op de Zuidas. Foto: Conservatorium

Culturele functie

De dependance wordt gehuisvest in twee gebouwen in het Beatrixpark, die onderdeel uitmaken van het voormalige Rooms-Katholieke Sint Nicolaascomplex: Kapel en Convict. De gemeente kocht de panden in 2011. Het St. Nicolaaslyceum kreeg een nieuw pand aan de rand van het Beatrixpark.

De afgelopen jaren is Convict verhuurd aan verschillende partijen en in Kapel zitten restaurant As en een expositieruimte. De tijdelijke contracten met deze partijen eindigen binnenkort. Bovendien moet aan beide gebouwen onderhoud worden gepleegd. In het bestemmingsplan hebben de gebouwen een culturele en/of maatschappelijk functie.

Topinstituut, concerten en laagdrempelige horeca

Het plan is om Convict, dat uit veel kleine ruimtes bestaat, te gebruiken als leslokalen voor het Conservatorium, met daarnaast state of the art studio’s. In Kapel kan een concertzaal worden ingericht waar het Conservatorium van Amsterdam jaarlijks 200 openbare concerten zal verzorgen. Op de begane grond kan horeca blijven bestaan die vrij toegankelijk zal zijn voor bijvoorbeeld studenten, omwonenden en bezoekers. Mogelijkerwijs vervult het huidige restaurant As hierin een rol.

Bron: www.zuidas.nl