De Vrije Universiteit is een gloednieuw gebouw rijker en de eerste colleges zijn inmiddels gestart. In het gebouw komen onderwijs, wetenschap en bedrijfsleven samen. Studenten en medewerkers van met name de bètawetenschappen gaan hier werken en onderzoek doen. Het atrium op de begane grond wordt een levendige plek waar plaats is voor horecagelegenheden en andere voorzieningen zoals winkels. Onderwijsruimten zijn ook geschikt als theater- en filmzalen.

Het door Team V Architectuur ontworpen duurzame, innovatieve en multifunctionele gebouw beslaat 31.000 m3 en is samen met het O|2 Labgebouw en het Onderzoeksgebouw VU de vervangende nieuwbouw voor het W&N gebouw. De gebruikers zijn de bètaonderzoeksgroepen zoals informatici en wiskundigen. Collegezalen zijn ook geschikt als theater- en filmzalen voor Rialto en Griffioen. Het hart van het gebouw is een atrium. Op de begane grond komen diverse publieke voorzieningen.

Universiteitsgebouw Vrije Universiteit

Universiteitsgebouw Vrije Universiteit

Atrium en Plint

Het Atrium is ingericht met een pop-up voorziening van catering met een koffiebar. Een deel van het Atrium is nog ingericht als bouwgebied tot alle bouwwerkzaamheden zijn afgerond. Werkzaamheden kunnen hierdoor op een veilige manier worden uitgevoerd. De uiteindelijke inrichting volgt zodra de werkzaamheden zijn afgerond. Aan de De Boelelaan komt het Cultuurcafé, waarin VU Griffioen en Rialto gaan samenwerken. Daarnaast komt een expo ruimte voor tentoonstellingen gekoppeld aan de wetenschap (vanuit UBVU – Exposorium). Aan het Campusplein komt een grandcafé door een externe horeca partner. De definitieve ontwerpen voor de plint worden uitgewerkt, de realisatie is medio 2020 voorzien. In januari 2021 wil Rialto beginnen met de filmprogrammering, in september 2021 wordt Griffioen verwacht met haar theaterprogrammering.

DUURZAAM

Het Nieuwe Universiteitsgebouw is een duurzaam gebouw dat de ambitie heeft om te voldoen aan de criteria voor het keurmerk Breeam Excellent. Duurzame maatregelen zijn vanaf de start van het ontwerp meegenomen en met behulp van de toekomstige bewoners verder uitgewerkt. Zo ontstaat een leefbaar, energiezuinig en levensduur bestendige omgeving. Vanuit de gedachte dat planten en dieren medegebruikers zijn van het gebied, heeft het gebouw een flora- en faunadak dat een verrijking is voor de natuur. Maximaal duurzaam bouwmateriaal, natuurlijke energiebronnen (warmte en koude opslag), energiezuinige lichtbronnen en energiezuinige apparatuur zoals liften, roltrappen, armaturen, waterbesparend sanitair maken het gebouw optimaal duurzaam.

Vrije Universiteit

De Campus van de VU is in ontwikkeling. Nieuwe onderwijs- en werkstijlen vinden nu en in de toekomst hun vorm door de vernieuwde inrichting van de gebouwen. Met de komst van studentenwoningen en een uitgebreider sport- en cultuurprogramma wordt de campus meer en meer onderdeel van de stad.

Klik hier voor meer informatie.