Het college van b & w stelt voor om tien miljoen euro te investeren in een groenere Zuidas. Er zou meer groen en grotere bomen in het overwegend bebouwde deel van Amsterdam moeten komen. De raad praat op Valentijnsdag over verder over dit onderwerp. 

Het ‘Plan voor een groene Zuidas’ draagt bij aan een groene kwaliteitsimpuls, zo vindt het college. De investering geldt voor een periode van vijf jaar. Ook worden er maatregelen mee gefinancierd die zorgen voor een betere groei van groen. De motie voor meer groen op de Zuidas werd al in oktober 2016 ingediend.

Kaalslag op Zuidas

Zoals in elk stedelijk gebied is groen essentieel voor de kwaliteit van wonen, werken en leven in Zuidas. Maar door alle bouwactiviteiten sneuvelen er flink wat bomen:  in de periode van 2012 tot 2021 gaat het om ongeveer 2.450 bomen. De planning nu is dat daarvan ongeveer 1.700 terugkomen.

Maar dat is nog niet alles. Het project Zuidasdok zorgt voor nog veel meer kaalslag: de komende weken gaan de eerste 630 bomen tegen de vlakte. In totaal moeten circa 14.400 bomen wijken. Na voltooiing van Zuidasdok komen er in het nieuwe landschap rondom Zuidasdok 2.500 tot 4.000 bomen terug, slechts een fractie dus. Daar moet het ‘Plan voor een groene Zuidas’ tegenwicht aan bieden, zo staat te lezen op Zuidas.

Ondertussen ontstaan er steeds meer initiatieven om de Zuidas een groener en duurzamer image te geven. Zo heeft restaurant Bolenius zijn eigen moestuin op de Zuidas en wordt er onderzocht of er meerlagen teelt kan plaatsvinden.