De Amsterdamse Zuidas is een inspirerende omgeving die volop in ontwikkeling is. Waar behalve gewerkt ook gewoond wordt. En als er gewoond wordt, gaan er ook kinderen naar school. Kindercampus Zuidas sluit niet alleen aan op de wensen van de ouders, bijvoorbeeld in de vorm van ruime opvangmogelijkheden, het integraal kindercentrum maakt ook volop gebruik van de dynamische omgeving in de manier van lesgeven.

Naast de sportvelden van AFC staat een prachtig pand, bekleed met hout. Het is kwart over twee en de deuren slaan open. Vrolijk gillende kinderen rennen het voorjaarszonnetje tegemoet. De basisschool is uit, de naschoolse opvang begint. Het loopt naadloos in elkaar over op Kindercampus Zuidas, sinds drie jaar gevestigd aan de Antonio Vivaldistraat.

“Dat is ook de bedoeling”, begint directeur Miriam Heijster. “We zijn niet voor niets een ‘campus’. Kindercampus Zuidas is een integraal kindercentrum waar kinderen in de leeftijd van 0 tot 13 jaar terecht kunnen. Eerst kunnen ze naar het kinderdagverblijf of de halve dagopvang met VVE programma (Vroeg en Voorschoolse Educatie), die vervolgens overloopt in het basisonderwijs.” Naast het basisonderwijs biedt de campus – uiteraard – ook naschoolse opvang.

‘Wij stimuleren alle kinderen om zoveel mogelijk te ontdekken, onderzoeken en spelend te leren’

Brede ontwikkeling voor leerlingen

Volgens Miriam Heijster heeft het feit dat de kinderdagopvang overgaat in het reguliere basisonderwijs grote voordelen. “Allereerst voor de kinderen zelf. Wij beginnen bij de jongste leeftijden al met onze manier van kinderen begeleiden en dat is hen een brede ontwikkeling meegeven. Wij stimuleren alle leeftijden om op hun eigen niveau om zoveel mogelijk te ontdekken, onderzoeken en spelend te leren.”

“Ontdekken doen de jongsten al als ze met een schepje in de kleuterspeeltuin zitten. Onderzoeken stimuleren wij door kinderen gericht ergens mee bezig te laten zijn. Maar alles spelenderwijs. Als ze het niet leuk vinden, nemen ze ook niets in hun op”, is de overtuiging van de directeur.

Divers aanbod van vakken

Dat ze hun tijd vooruit zijn blijkt als we een groepje nascholers in de aula zien zitten. Zij hebben ‘robotles’. De kinderen spelen met kleine robotjes, onder begeleiding van een pedagogisch medewerker. “Hier maken ze kennis met het vak programmeren”, legt Miriam uit.

De campus heeft ook zo zijn voordelen voor de ouders. Zo kunnen zij hun jongsten op dezelfde locatie wegbrengen als de broertjes of zusjes die al naar school gaan. Dat scheelt de ouders tijd. “Maar belangrijker is dat het voor de kinderen ook weer voordelen heeft”, haakt Miriam direct in. “De allerkleinsten maken op deze manier al kennis met het ‘gewone schoolleven’. We laten de kleinsten soms al gebruik maken van ruimtes van de basisschool. Zo raken ze al vertrouwd met de omgeving en is de overgang van kinderdagverblijf naar basisschool minder ingrijpend.”

Er wordt echt niet meer alleen maar gewerkt op de Zuidas’

Tweetalig onderwijs

Een ander punt waarop Kindercampus Zuidas duidelijk inspeelt op de doelgroep is het feit dat de lessen deels in het Engels worden gegeven. “We hebben hier meer dan gemiddeld internationale kinderen op school: zo’n 35% is internationaal, verdeeld over 26 nationaliteiten. Veel kinderen spreken Engels, of is dat minimaal hun tweede taal. De achterliggende gedachte voor het aanbieden van tweetalig onderwijs is niet zozeer dat wij willen dat ze foutloos een brief kunnen schrijven in het Engels, maar meer dat zij leren om ook te communiceren in een andere taal, hun horizon te verbreden. De kinderen krijgen dus ook niet zozeer extra Engelse les, als meer dat sommige vakken (deels) in het Engels gegeven worden. Muziek en gym bijvoorbeeld.”Kindercampus Zuidas

Toch blijft Nederlands de belangrijkste taal op Kindercampus Zuidas. “Volgens de wet mogen we niet meer dan 35% van de lessen in een andere taal bieden, anders zijn we geen Nederlandse school meer. Terwijl we dat wel belangrijk vinden; juist voor de kinderen van expats. Voor hen is het belangrijk goed Nederlands te leren. Dus wij vinden die balans prima!”, zegt Miriam.

Aangepast aan wensen van de expat

Volgens de directeur sluit deze balans ook beter aan op de wensen van de ouders. “Vroeger had je de traditionele expat die een jaar of drie, vier hier verbleef en dan weer verhuisde. Kinderen gingen dan naar Engelstalige internationale scholen. Maar tegenwoordig blijven werknemers uit het buitenland toch ergens langer werken en willen zij hun kinderen voorbereiden op het voortgezet onderwijs van het land waar zij zijn. Daarom vinden we het ook belangrijk een Nederlandse school te blijven.”

En de kinderen die op deze school zitten, wonen zij in de buurt, of brengen ouders ze naar school voor hun werk en wonen zij ergens anders? “Dat zou je denken hè? Maar dat valt wel mee. De kinderen op het kinderdagverblijf wonen soms wel wat verder weg, maar de kinderen in het basisonderwijs wonen meestal in de buurt. Er wordt echt niet meer alleen maar gewerkt op de Zuidas”, lacht de directeur.

Kindercampus Zuidas: spelenderwijs leren

Er wordt natuurlijk ook nog volop gebouwd op de Zuidas. En ook daar weet de school handig op in te spelen. “We geven les in themablokken. Voor het trimester mei tot de zomer is het thema bouwen. We laten de kinderen nadenken over vragen als: hoe bouw je een woonwijk. En hoe belangrijk is groen in een woonwijk? En dat uiteraard toegespitst op elk niveau. De kleinsten nemen we mee naar een bouwplaats – hier voldoende in de buurt – en voor hen is het zien van een enorme hijskraan al indrukwekkend genoeg. Maar de bovenbouw zetten we aan het werk met opdrachten als: hoeveel materiaal heb je nodig om een huis te bouwen en hoe krijg je dat hier? Maar de spil is: onderzoekend en spelenderwijs leren.”

Leuk is dat de campus veel medewerking krijgt van de projectontwikkelaars en architecten in de buurt. “Iedereen denkt mee en de meesten vinden het ook wel leuk om een klasje te ontvangen en een beetje rond te leiden. We gaan dus veel op excursie!”

School met natuurtuin

Om de kinderen niet alleen maar kennis te laten maken met steen en gebouwen, heeft de campus zijn eigen natuurtuin aangelegd, pal naast het schoolgebouw. Hier staat een waterpomp en in de zomer kunnen ze pootje baden in de aangrenzende gracht. Ze leren er over groen, natuur en groei. “Maar het belangrijkste ook weer hier is: zelf op ontdekking en op onderzoek uit gaan, al dan niet gestimuleerd door de opdracht vanuit de leerkracht.”

Het moge duidelijk zijn: bij Kindercampus Zuidas worden niet alleen tafels gestampt en topografie geleerd. “Wij vinden het veel belangrijker de kinderen ook echt goed voor te bereiden op deelname aan de maatschappij. We worden geïnspireerd door het werk van Gert Biesta. Hij meent dat de opdracht van het onderwijs in drie doeldomeinen is te benoemen, kwalificatie, socialisatie en subject wording. Kwalificatie is informatieoverdracht: taal en rekenen. De tweede is socialisatie: kinderen kennis laten maken met andere culturen. En de laatste is subject wording: wie ben ik zelf en hoe pas ik in de maatschappij. Wij balanceren langs deze drie punten, toegespitst op de leeftijd waar op dat moment meer behoefte aan is.”

Kindercampus Zuidas
Antonio Vivaldistraat 15
Amsterdam
T 020 723 0788