Jan Verschoor: verstilde beweging

De sculpturen van beeldend kunstenaar Jan Verschoor hebben het karakter van een verstilde beweging. De vormen zijn vloeiend en harmonisch, van welke kant je ze ook bekijkt. In het Museumhuis dat bereikbaar is vanuit Museum Jan van der Togt, is zijn werk te zien. 

De objecten zijn vaak kleurrijk en fascineren door het afwisselend materiaalgebruik. Een lust voor het oog van kunstminnaars, maar ook voor het oog van de camera. Dat bewees fotograaf Eric de Vries die imponerende impressies maakte van beelden en objecten van Jan Verschoor in de historische omgeving van Kasteel Keukenhof. 

Jan Verschoor studeert in de jaren zestig aan de Amsterdamse Rijksacademie. Dat betekent een opleiding in de figuratieve traditie, waarmee hij echter brak zodra hij zich kon gaan wijden aan het vrije kunstenaarschap. Vanaf begin jaren zeventig tot nu toe kenmerkt dan ook abstracte beeldende kunst zijn werk. 

Polyester

Hij gebruikt klassieke materialen als brons, marmer en glas, maar al vroeg experimenteert hij ook met moderne materialen zoals polyester. Zijn eerste monumentale opdracht is de grote witte, opengewerkte polyester bol in de centrale hal van het Congrescentrum in Den Haag (1971). 

Behalve zijn verrassend materiaal- en kleurgebruik is ook de ambachtelijk-technische volmaaktheid van de werken van Jan Verschoor opmerkelijk. Niet voor niets wordt  Verschoor beeldhouwer van de onderkoelde perfectie genoemd. Onderkoeld, want nooit uitgesproken uitdagend of provocerend, geen kunst met een specifieke betekenis. Verschoor is vooral op zoek naar harmonie en balans in vorm en ruimte. 

Glad gepolijst

De beelden zijn glad gepolijst en perfect afgewerkt. Daaruit blijkt ook het vakmanschap van zijn levenspartner Rob Brünnmayer die hem vanaf de beginjaren van zijn creatieve kunstenaarschap heeft geassisteerd. Kunst van Jan Verschoor bekijken is in de eerste plaats een esthetische belevenis. ‘Ruimtelijke schoonheid’ is dan ook de typerende titel van een lesprogramma over kunstenaar Jan Verschoor voor middelbare scholieren. 

De veelzijdige sculpturen van Jan Verschoor zijn te bewonderen in en buiten Museum Jan van der Togt (waarvan Jan Verschoor 25 jaar directeur was) in Amstelveen, maar ook in de publieke ruimte. In de vijver naast het Raadhuis van Amstelveen bijvoorbeeld en in de vijver bij winkelcentrum Groenhof, eveneens in Amstelveen. Voor intieme kunstbeleving en een ontmoeting met de kunstenaar kunnen museumbezoekers terecht in het Museumhuis.

 

Museumhuis/Museum Jan van der Togt
Dorpsstraat 50
Amstelveen

Openingstijden dinsdag t/m zondag: 11.00 – 17.00 uur.
W www.stichtingjanverschoor.nl en museumhuisjanverschoor.nl.

 

 

Tekst Pim Mager
Beeld: Tom Haartsen

Commentaren gesloten

Sculptures Jan Verschoor: frozen movement

The sculptures made by artist Jan Verschoor create an illusion of frozen movement. Their shapes are fluid and harmonious, from whatever side you look at them. His work is currently exhibited in the Museumhuis, adjacent to Museum Jan van der Togt.

Verschoor’s objects are fascinating due the various materials and colours he uses; they are a real feast for the art lover’s eye. But they are also very beautiful when captured on camera as photographer Eric de Vries showed by captivating impressive images of the sculptures and objects made by Jan Verschoor in the historic setting of Keukenhof Castle. 

In the 1960s, Jan Verschoor studied art at the Royal Academy in Amsterdam where he was educated in the figurative tradition. However, soon after graduating he began exploring different ways of artistic expression and from the early 1970s until now he has been focusing on abstract art.

Polyester

He uses traditional materials such as bronze, marble and glass but early in his career he started experimenting with modern materials like polyester. His first monumental assignment was a white, opened-up polyester sphere in the central hall of the Congress Centre in The Hague (1971).

Apart from his surprising use of materials and colours, his works are known for their craftsmanship and technical precision. Jan Verschoor is called the ‘sculptor of understated perfection’, because he is never trying to openly challenge or provoke and his art doesn’t carry a specific message. He is just looking for harmony and balance in form and space.

Smooth polish

The sculptures have a smoothly polished surface and are perfectly finished, showing the craftsmanship of his partner Rob Brünnmayer, who has been assisting Verschoor ever since his early years as an independent artist. Looking at art made by Jan Verschoor is first and foremost an aesthetic experience. There is an educational programme on the artist Jan Verschoor aimed at high-school students that is aptly named ‘Spatial beauty’. 

The multifaceted sculptures of Jan Verschoor are on display inside and outside Museum Jan van der Togt (where Jan Verschoor was museum director for 25 years) in Amstelveen, but also in public spaces: for example, in the pond next to the Amstelveen town hall and outside the Groenhof shopping centre, also in Amstelveen. Those looking for a more intense artistic experience and an encounter with the artist should make their way to the Museumhuis.

 

Museumhuis/Museum Jan van der Togt

Dorpsstraat 50

Amstelveen

Open Tuesday to Sunday: 11:00 – 17:00 hours.

W www.stichtingjanverschoor.nl and museumhuisjanverschoor.nl.

 

 

Text: Pim Mager
Photo: Tom Haartsen

Commentaren gesloten

Misschien is dit ook interessant..

Jan Verschoor: verstilde beweging

A hundred years of KLM in pictures

Typ hieronder je zoekterm en druk op Enter om te zoeken