Dit jaar wordt er van start gegaan met het verbeteren van de bereikbaarheid van de Noordelijke randstad en de Zuidas: het project Zuidasdok, zo meldt De Architect. ZuidPlus Architecten is verantwoordelijk voor de architectonische uitwerking van het project.

Zuidasdok, ontworpen door ZuidPlus Architects – een samenwerking tussen Team V Architectuur, ZJA Zwarts & Jansma Architecten, Bosch Slabbers. Opdrachtgever: ZuidPlus – een consortium gevormd door Fluor, HOCHTIEF en Heijmans

Het architectenteam bestaat uit ZJA Zwarts & Jansma Architecten, Team V Architectuur en Bosch Slabbers Tuin- en Landschapsarchitecten. Het aantal reizigers zal de komende jaren nog fors toenemen. Station Zuid kampt nu al met overvolle perrons. De A10 Zuid is één van de drukste snelwegen van Nederland. Het project Zuidasdok richt zich op het verbreden en ondergronds maken van de snelweg en aanpakken van de twee knooppunten. Deze ingreep maakt het tweede deel van het het plan mogelijk, de uitbreiding van Station Zuid. Verder wordt ook het stationsgebied onder handen genomen.

Bereikbaarheid verbeteren

Het project zal de Zuidas als belangrijk zakencentrum en woon- en winkelgebied versterken. De architecten hopen met het aanpakken van het station en stationsgebied ook de barrière die nu door de snelweg en het spoor wordt gevormd te verzachten. Minister van Infrastructuur en Milieu drs. M. Schultz van Haegen: “Met het project Zuidasdok geven we een forse impuls aan de bereikbaarheid van de noordelijke Randstad. De Zuidas kan zich verder ontwikkelen tot toplocatie voor internationale bedrijven, winkels en nieuwe woningen.”

Zuidasdok omvat de verbreding en het deels ondergronds brengen van de Rijksweg A10, het uitbreiden en vernieuwen van station Amsterdam Zuid en de herinrichting van de knooppunten Amstel en De Nieuwe Meer.

Zuidasdok, ontworpen door ZuidPlus Architects – een samenwerking tussen Team V Architectuur, ZJA Zwarts & Jansma Architecten, Bosch Slabbers. Opdrachtgever: ZuidPlus – een consortium gevormd door Fluor, HOCHTIEF en Heijmans

Zuidasdok, ontworpen door ZuidPlus Architects

Planning

De voorbereidende werkzaamheden van het project zijn gestart, en in 2019 start de bouw. De planning is dat Zuidasdok gereed in 2028. De aanbesteding omvat een contractwaarde van 990 miljoen euro en is hiermee één van de grootste infrastructuurprojecten in Nederland van dit moment. ZuidPlus Architecten is betrokken bij dit project voor de architectonische vormgeving en landschappelijke inpassing van het Zuidasdok. ZuidPlus Architecten bestaat uit ZJA Zwarts & Jansma Architecten, Team V Architectuur,  en Bosch Slabbers Tuin- en Landschapsarchitecten.


Het project is een samenwerking tussen Rijkswaterstaat, de gemeente Amsterdam, ProRail de provincie Noord Holland en de Vervoerregio Amsterdam. Rijkswaterstaat treedt op als aanbestedende dienst.

www.dearchitect.nl

Impressie