Auteur: Natasja Admiraal

Cobra Art Gallery: fashion on the wall

In de Cobra Art Gallery aan de Van Baerlestraat kom je ogen tekort. Van photo-art op plexiglas tot spraakmakende sculpturen met een knipoog naar mode en popart: de kunstwerken zijn…

In de Cobra Art Gallery aan de Van Baerlestraat kom je ogen tekort. Van photo-art op plexiglas tot spraakmakende sculpturen met een knipoog naar mode en popart: de kunstwerken zijn allemaal uniek of vervaardigd in gelimiteerde oplage en verkrijgbaar volgens het principe ‘art-à-porter’. Oftewel: kunst direct geleverd vanuit de galerie.

Een levensgrote David Bowie kijkt je indringend aan. Het is een portret geschoten door Markus Klinko, die de zanger jarenlang exclusief mocht fotograferen. Verderop volgt een non je met haar verleidelijk opgemaakte ogen wanneer je langsloopt. Langzaam verandert het beeld: onder haar religieuze gewaad draagt ze sexy jarretels. Kunstfotograaf Cécile Plaisance maakt hier gebruik van de lenticular druktechniek om beweging te suggereren. Hetzelfde principe past ze toe op een foto van een model in een Hèrmes-burka met een bikini eronder. 

Weer ergens anders hangt een monumentaal werk van James Chiew. Wereldberoemde persoonlijkheden en sterren poseren rond een lange tafel, onder wie James Dean, Audrey Hepburn, Jimi Hendrix, Prinses Diana en Nelson Mandela. Figuren die elkaar nooit allemaal in het echt zouden kunnen hebben ontmoet. Het is een foto waar je naar blijft kijken. Extra imponerend door het grote formaat. 

Veredelde brandblusser

“Veel kunstwerken in onze collectie hebben raakvlakken met popart, mode, glamour en celebrities. Oftewel: fashion on the wall”, vertelt Leon Jonkman, gallery manager van de Cobra Gallery in de Van Baerlestraat. Naast de fotografische kunst op plexiglas waar Cobra Art om bekend staat, zijn er steeds meer sculpturen bijgekomen. Denk aan veredelde brandblussers met het logo van Ferrari, Chanel of andere merken – nog echt werkend ook! – van James Chiew. 

Of de cartooneske bulldogs van Christophe Comerro die door hun glossy finish wel van porselein lijken te zijn gemaakt. In het oog springen ook de kunsthandtassen van Debra Franses Bean, gevuld met stapels contant geld, glanzende pistolen, gouden horloges, lippenstifthulzen en parfumflesjes. Ze wegen per stuk een kilo of vijftien. “Dus nee, ze zijn niet bedoeld om echt te dragen”, lacht Jonkman. “Het zijn objecten: de kunstenares werkt gemiddeld drie maanden aan één tas.”  

Bijzondere materialen

Door de kunstcollectie te combineren met meubels en objecten, kunnen klanten zich een goede voorstelling maken van hoe dit ook bij hen thuis zou kunnen werken, legt de gallery manager uit. Vrijwel alles is te koop, van de kroonluchter tot het tapijt. “We zien kunst echt als verlengstuk van je interieur.” 

De werken van Cobra Art zijn altijd uniek of in gelimiteerde oplage vervaardigd. Het combineren van bijzondere materialen, zoals liquid gloss, met metaalverf en hars, levert uitzonderlijke resultaten op. De meeste foto’s kunnen op vier formaten worden afgedrukt. Dat is handig als het kunstwerk bijvoorbeeld perfect moet passen in een nis of tegen een bepaalde wand. Alle werken in kleur zijn ook in zwart-wit verkrijgbaar. Twee keer per jaar, in januari en september, presenteert Cobra Art de nieuwe collectie in Parijs tijdens de interieurbeurs Maison & Objet, met telkens een ander thema.

Originaliteit

Het familiebedrijf Cobra Art Company bestaat ruim dertig jaar en is uitgegroeid van een kunstgroothandel tot een internationaal merk. Eigenaren Mike en Jeannette van Rijswijk zijn zelf nog altijd van A tot Z betrokken: samen stellen zij met veel zorg de Cobra Art Collectie samen en reizen daarvoor de hele wereld over. 

“Wij selecteren de fotografen en kunstenaars op basis van originaliteit, creativiteit en vernieuwing”, vertelt Jeannette van Rijswijk. “En natuurlijk moet er een goede match zijn met de stijl van Cobra Art. Met de door ons geselecteerde fotografen organiseren wij eigen fotoshoots.” 

Het hoofdkantoor bevindt zich in Veenendaal. Hier wandel je door een inspirerende kunstgalerij van 1.100 vierkante meter met ruim vijfhonderd verschillende kunstwerken. Elke compleet ingerichte studio heeft een eigen interieur, waarin de kunstwerken optimaal tot hun recht komen. 

Jong en hip

Het is een plek waar kunstliefhebbers komen om inspiratie op te doen of nieuwe werken te ontdekken. “Onze doelgroep is hip en jong, gemiddeld tussen de 25 en 55 jaar, veelal tweeverdieners”, aldus Van Rijswijk. “Mensen die houden van mooie interieurs, horloges, auto’s, mode en goede restaurants.” De showroom wordt niet alleen bezocht door consumenten, maar ook door binnenhuisarchitecten en projectontwikkelaars. Het projectteam van Cobra Art staat klaar om met architecten samen te werken aan inrichtings- of restylingprojecten. 

Boutiquehotel TwentySeven in Amsterdam is volledig ingericht met kunst van Cobra Art, net als een aantal luxe hotels in onder andere Dubai. Jonkman: “Volgend jaar gaan we ook samenwerken met het Art’otel in Amsterdam, tegenover het Centraal Station. Het maakt ons werk heel divers: onze kunst is vertegenwoordigd in zeker 28 landen, van hotels tot luxe interieurwinkels.”

Masterpiece

Het openen van een exclusieve brandstore in Amsterdam was al langer een wens van de eigenaren. Het museumdistrict, waar kunst en mode samenkomen, en vlakbij de Zuidas, is daarvoor een uitgelezen plek. Door hun jarenlange ervaring spelen Mike en Jeannette van Rijswijk inmiddels feilloos in op de markt en de doelgroep. Ze voelen perfect aan wat hun klanten willen. Zo is de high-end Masterpiece Collection tot stand gekomen in nauwe samenwerking met vooraanstaande internationale kunstenaars en fotografen. 

Wat de toekomst brengt voor Cobra Art Company? “Wij exporteren al wereldwijd. Op dit moment hebben we Cobra Art Galleries in Amsterdam, Rotterdam, Düsseldorf en Londen. In aantocht zijn Parijs, Tel Aviv en Moskou. Maar we willen er nog veel meer”, besluit Van Rijswijk. “Uiteindelijk is het onze ambitie om Cobra Art Galleries te openen in alle grote internationale steden.”

 

Cobra Art Amsterdam
Van Baerlestraat 8
Amsterdam
T 020 2153 110
W www.cobraart.nl

 

Jeannette en Mike van Rijswijk, eigenaren van Cobra Art

 

Reacties uitgeschakeld voor Cobra Art Gallery: fashion on the wall

Cobra Art Gallery for Fashion On The Wall

There is so much to see in the Cobra Art Gallery at Van Baerlestraat 8: from photos printed on plexiglass to controversial sculptures with a nod to fashion and pop…

There is so much to see in the Cobra Art Gallery at Van Baerlestraat 8: from photos printed on plexiglass to controversial sculptures with a nod to fashion and pop art. The artworks at display are all unique or made in limited editions. They are sold according to the ‘art-à-porter’ principle: art delivered from the gallery directly to the customer.

A life-size portrait of David Bowie with a penetrating gaze, shot by the internationally renowned and award-winning photographer Markus Klinko. A little bit further along, a nun tempts the visitor with her seductive eye makeup. Slowly the picture changes, however: underneath her robe she’s wearing a sexy garter belt. In this image, art photographer Cécile Plaisance uses a lenticular printing technique in order to suggest movement. The same method is applied to a picture of a model wearing a Hèrmes burka with a bikini underneath. 

Another wall contains a monumental work by James Chiew. Famous celebrities and global stars, including James Dean, Audrey Hepburn, Jimi Hendrix, Princess Diana and Nelson Mandela, are gathered around a long table. But there is a twist: they never could have met in real life… This is an image that keeps drawing one’s attention and its large size makes it all the more impressive. 

Extraordinary fire extinguisher

“Many artworks in our collection touch upon pop art, fashion, glamour and celebrities. In other words: fashion on the wall”, Leon Jonkman, gallery manager of the Cobra Gallery on Van Baerlestraat, explains. Apart from their iconic photographic artworks printed on plexiglass, Cobra Art is selling sculptures as well, such as the extraordinary fire extinguishers, made by James Chiew: they are adorned with a logo of Ferrari, Chanel or another brand and they even work! 

Or the cartoonish bulldogs by Christophe Comerro; with their glossy finish they seem to be made of china. Then there are the striking arty handbags by Debra Franses Bean that are filled with stacks of banknotes, shiny pistols, gold watches, lipstick shells and perfume bottles. These bags weigh around thirty pounds each. “No, you’re not really supposed to carry them with you”, Jonkman laughs. “These things are objects: it takes the artist takes around three months to make a single bag.” 

Special materials

Combining works from the Cobra Art collection with furniture and objects enables their customers to get a good idea of how these things would look in their own home, the gallery manager says. Practically everything is for sale, from the chandelier to the carpet. “We see art as an integral part of an interior setting.” 

The works sold at Cobra Art are always unique or made in limited editions. The use of special materials, such as liquid gloss with metal paint and resin, leads to stunning effects. Most works can be printed in four different sizes, quite handy if the picture in question needs to fit in an alcove or on a specific wall. And all the images displayed in colour are also available in black and white. Twice a year, in January and September, Cobra Art presents their new collection in Paris during the Maison & Objet Interior Design Fair, each time dedicated to a new theme.

Originality

Cobra Art Company is a family business that was established over 30 years ago and has grown from an art dealer into an international brand. Owners Mike and Jeannette van Rijswijk are still actively engaged in the company: together they travel the world to carefully curate the Cobra Art Collection. 

“We choose photographers and artists based on originality, creativity and innovation”, Jeannette van Rijswijk says. “And obviously there should be a good match with the Cobra Art style. We organize our own photo shoots with the photographers we have selected.” 

The company’s main office is located in the town of Veenendaal (province of Utrecht). Here, visitors can walk through an inspiring art gallery measuring 1,100 sq. (nearly 12,000 sq. ft) with over 500 different artworks. The gallery contains fully furnished studios, each with their own unique interior that perfectly highlights the work of art on display. 

Young and trendy

It is a place where art lovers head to when they’re looking for inspiration or simply want to discover new works. “Our target audience is trendy and young, on average between 25 and 55, mostly double earners”, according to Van Rijswijk. “People who love nice interiors, watches, cars, fashion and good restaurants.” The showroom is not only frequented by consumers but is also popular among interior designers and project developers. The Cobra Art project team is available to work with them on interior design or restyling projects. 

Boutique hotel TwentySeven in Amsterdam is fully furnished with artworks from Cobra Art, just like a number of luxury hotels in cities such as Dubai. Jonkman: “Next year we’ll start working together with the Art’otel in Amsterdam, located opposite Central Station. These things make our work so interesting: our art is represented in more than 28 countries, from hotels to luxury interior design stores.”

Masterpiece

Opening an exclusive brand store in Amsterdam had long been a wish of the owners. The Museum Quarter, where arts and fashion meet, is an ideal location – especially with the proximity of Zuidas. Due to their many years of experience in the trade, Mike and Jeannette van Rijswijk know how to perfectly cater to the needs of the market and their target audience; one could say they simply sense what their customers want. Using their expertise, they’ve built their high-end Masterpiece Collection in close collaboration with leading international artists and photographers. 

What will the future bring for Cobra Art Company? “We’re already exporting worldwide. At the moment, there are Cobra Art Galleries in Amsterdam, Rotterdam, Düsseldorf and London. And soon we’ll open stores in Paris, Tel Aviv and Moscow, but we would like to add even more”, Van Rijswijk says. “Eventually, it is our ambition to open Cobra Art Galleries in all large international cities.”

 

Cobra Art Amsterdam
Van Baerlestraat 8
Amsterdam
T 020 2153 110
W www.cobraart.nl

 

Jeannette en Mike van Rijswijk are the owners of Cobra Art

Reacties uitgeschakeld voor Cobra Art Gallery for Fashion On The Wall

Suittruck is de kleermaker van de toekomst

Een rijdende winkel die op elk gewenst moment langskomt om klanten een pak, overhemd, jeans of schoenen op maat aan te meten. Thuis of op kantoor, soms zelfs met een…

Een rijdende winkel die op elk gewenst moment langskomt om klanten een pak, overhemd, jeans of schoenen op maat aan te meten. Thuis of op kantoor, soms zelfs met een geavanceerde full-bodyscanner. Klinkt futuristisch? Reizende kleermaker Rutger Vlaming bewijst van niet: met Suittruck zet hij de traditionele maatkledingwereld op zijn kop.

Hij valt op in het straatbeeld: de Suittruck met zijn donkergrijze metallic lak. Achterin zijn vrachtwagen loopt Rutger Vlaming van de espressomachine naar de houten tafel, zet koffie klaar en neemt plaats op een bruinleren bankje. De breedgeschouderde modeondernemer is van oorsprong een sporter, hij heeft op hoog niveau gevoetbald. 

Zeven jaar geleden richtte hij mannenmodemerk Frederik George op, dat ten grondslag ligt aan Suittruck. Zijn missie? Het proces van kleding kopen makkelijker, sneller en efficiënter maken. Hij startte met overhemden en breidde het assortiment snel uit met pakken, jassen, spijkerbroeken en schoenen. Alles op maat. “Mannen houden niet van passen, ze willen iets kopen dat gelijk goed zit.”

Rijdend atelier

Eerder had hij met Frederik George een pop-upstore in Amsterdam, samen met een aantal andere merken. Daar kwam Vlaming tot de conclusie dat het wachten op klanten niet aan hem was besteed. “Liever ga ik naar klanten toe. De moderne zakenman heeft steeds minder tijd om een goede kleermaker te bezoeken. Maar om nu alles in mijn Smart te gooien? Dat leek mij niet zo chique.” 

Op een foodtruckfestival, waar hij langs een sushitruck liep, viel het kwartje. Alleen heeft zo’n ouderwetse foodtruck, hoe romantisch ook, een hoop nadelen. Zo mag je vanwege de uitstoot de stad niet in. Dus kwam hij uit bij een bestelwagenproducent. “Deze uitvoering is speciaal voor Suittruck ontworpen in Polen. Het woord ‘suit’ in de merknaam staat trouwens niet voor ‘pak’ maar voor ‘pas’, want de truck is ingericht als een luxe paskamer.”

Duizend stoffen

Met zijn Suittruck rijdt hij voor bij bedrijven, om medewerkers tijdens kantooruren maatkleding aan te meten. Hij gaat ook bij mensen thuis langs. “Laatst kreeg ik een bijzondere aanvraag. Een aanstaande bruidegom had voor al zijn best men thuis een etentje georganiseerd. Daarna kwam ik langs om iedereen een passend pak aan te meten.” 

Op dit moment rijden er twee Suittrucks rond. In de ene truck werkt hij met een maatserie. “De klant trekt een overhemd of jasje aan en ik speld het handmatig af, zo ontstaat de perfecte pasvorm. Vervolgens heb je keuze uit meer dan duizend stoffen.” Hij slaat een stalenboek open: “Alles is mogelijk: effen, ruiten, strepen of een gewaagd dessin. Ook het type knopen en de voering bepaal je zelf. Aan mij de taak om klanten goed te begeleiden en sturen in dit proces. Meestal komen we binnen een uur tot een ontwerp.”

Revolutionair

De andere truck, die hij de helft van de tijd gebruikt, is uitgerust met een full-bodyscan, vanuit de gedachte dat het opmeten nog makkelijker en secuurder kan. Vlaming legt uit hoe het werkt: “Je stapt in boxershort een soort paskamer binnen, trekt de deur dicht en drukt op een knop. Camera’s rondom maken foto’s en ondertussen projecten beamers een raster op je lichaam. Binnen twee seconden rollen er vervolgens alle maten uit die we nodig hebben. Online zie je jezelf terug als avatar en kun je direct zien hoe het kledingstuk staat. Ook kun je eenvoudig de kleur en stof van het pak veranderen.” 

Deze geavanceerde technologie is nog in ontwikkeling. Vlaming is er volop mee aan het experimenteren. “Ik gebruik de truck met full-bodyscanner telkens twee weken. Daarna ga ik hem finetunen voor de markt. Ook ben ik bezig een koppeling te maken met de webshop.”

Minder textielafval

Suittruck is niet het enige bedrijf dat experimenteert met een full-bodyscan. “Maar ik durf te zeggen dat wij de enige zijn bij wie het werkt. Dat heeft te maken met een aantal geheime toepassingen”, knipoogt Vlaming. De meeste bedrijven gebruiken een bodyscan om klanten te adviseren welke maat zij hebben van een bepaald merk, om het aantal retouren te verminderen. 

“Wij scannen in de eerste plaats voor productie, maar in de toekomst rolt er ook een maattabel uit. Een mooie manier om textielafval tegen te gaan, want geretourneerde artikelen gaan vaak niet meer terug de winkel in. Maatwerk is per definitie duurzaam. We verkopen alleen wat echt gedragen wordt, daardoor produceren we beduidend minder.”

Levchenko als ambassadeur

Het hergebruiken van textiel heeft volgens Vlaming de toekomst. De ondernemer lanceerde recent zelfs een exclusief maatpak gemaakt van honderd procent gerecyclede stoffen: een unicum in de textielwereld. Hiervoor werkt hij samen met de Nederlands-Indische handweverij Khaloom. 

Het eerste pak maakte hij voor Evegeniy Levchenko. De ex-profvoetballer heeft zich als ambassadeur verbonden aan de twee fashion-startups. Afgelopen zomer liet hij zich, te midden van textielafval, fotograferen in het stadion van AFC, in een door hemzelf ontworpen gerecycled pak van Suittruck. Vlaming: “Vandaag wordt duurzaamheid nog gebruikt als marketingtool, maar het moet uiteindelijk de norm worden.”

Olievlekeffect

De modeondernemer steekt zijn ambities niet onder stoelen of banken. Hij wil zo snel mogelijk opschalen met meer soortgelijke trucks voor landelijke dekking. Om vervolgens als een olievlek uit te breiden naar andere Europese landen. Hierbij wil hij gebruik maken van het franchiseprincipe. Binnen afzienbare tijd wil hij ook de Amerikaanse markt aanboren. 

“Het concept past daar goed, want de afstanden in dit land zijn groot. Daarbij zijn de plekken waar mensen zich verzamelen erg geclusterd. Je kunt naar een werkdistrict rijden met veel kantoren, of een collegeterrein. Met Suittruck richt ik mij op vooruitstrevende, modebewuste mannen die weinig tijd hebben en het is mijn missie om hen op een efficiënte manier te bedienen.”

 

Suittruck
T 085 514 6431
E welcome@suittruck.com
W www.suittruck.com

 

 

 

 

 

 

Reacties uitgeschakeld voor Suittruck is de kleermaker van de toekomst

Suittruck is tailor of the future

A mobile clothing store where customers can order a tailor-made suit, shirt, pair of jeans or shoes. A tailor coming to your home or office to take measures, using a…

A mobile clothing store where customers can order a tailor-made suit, shirt, pair of jeans or shoes. A tailor coming to your home or office to take measures, using a state-of-the-art full-body scanner. Sounds futuristic? Travelling tailor Rutger Vlaming makes it happen with his Suit Truck, causing a bit of a stir in the traditional world of made-to-measure clothes.

His Suit Truck, painted in dark grey metallic, attracts attention wherever he goes. In the back of his truck, Rutger Vlaming uses the espresso machine to make a nice cup of coffee and sits down on a brown leather bench. The broad-shouldered fashion entrepreneur is a keen sportsman who used to play football at a high level. 

Seven years ago, he set up fashion brand Frederik George, the predecessor of Suit Truck. His mission? Making the process of buying clothes easier, faster and more efficient. He started out selling shirts but extended his range to suits, jackets, jeans and shoes – all made to measure. “Men don’t like trying on lots of clothes; they want something that fits straightaway.”

Mobile tailor

Vlaming used to sell Frederik George and a few other brands in his pop-up shop in Amsterdam, but he soon came to the conclusion that waiting for people to walk into his store was not for him. “The modern businessman has hardly any time to find a good tailor. I’d rather visit my customers, but driving to their doorstep in my Smart Car didn’t seem a good idea to me.” 

When walking around at a food truck festival he saw a sushi truck and the penny dropped. However, an old-fashioned food truck, as romantic as it sounds, has a lot of disadvantages. For example, because of the emissions it is not allowed to enter most Dutch cities. So he approached a van and truck manufacturer. “This edition was especially designed for Suit Truck and made in Poland. By the way, the word ‘suit’ in the brand name doesn’t refer to a ‘man’s suit’ but rather to the ‘fit’, as the truck is in fact a luxurious fitting room.”

Thousands of fabrics

With his Suit Truck he drives to companies during office hours to sell their employees perfect-fitting tailor-made clothes, but he also pays home visits to his customers. “Recently I received a special request: a groom-to-be was organizing a dinner party for his best friends. He asked me to drop by and measure a suit for every dinner guest.” 

At the moment there are two Suit Trucks on the road. One truck is fitted with a rack of garments. “The customer puts on a shirt or jacket and I use pins to get the perfect fit. The customer can choose from more than a thousand fabrics.” He opens a sample book: “Everything is possible: plain colours, chequered, pinstripes or a bold pattern. The type of buttons and the lining can be personalized as well. It’s my job to guide the customer through this process. Usually, fitting and choosing a design, fabric and all the details is done within one hour.”

Revolutionary

The other truck, which he uses half of the time, is equipped with a full-body scanner in order to make measuring easier and more accurate. Vlaming explains how it works: “Wearing only his boxer short, the customer steps into a sort of fitting room, closes the door and presses a button. Several cameras take pictures while a grid pattern is projected onto his body. Within two seconds we receive all the measurements we need. The customer can check his avatar online and see how a piece of clothing looks on him. This way it’s very easy to change the colour or the type of fabric.”

This advanced technology is still in development and Vlaming is busy experimenting. “I use the truck with the full-body scanner for two weeks in a row and then I’m fine-tuning it to adjust it to the demands from the market. And I’m working on setting up a link with our web shop.”

Less textile waste

Suit Truck is not the only company experimenting with a full-body scanner. “But I dare to say that we’re the only ones who are making it work, thanks to a couple of secret applications”, Vlaming says with a wink. Most companies use a body scan to help customers find the size they need for a particular brand, in order to reduce the number of returns.

“We primarily scan for production but in the future we will also use it to produce a size chart. A nice way to battle textile waste as returned articles won’t need to go back into the store. Tailor-made clothing is sustainable by definition. We only sell what people are really going to wear and that means we produce a lot less.”

Former pro footballer Levchenko as brand ambassador

Vlaming believes that reusing textiles has the future. He recently launched an exclusive bespoke suit made of hundred percent recycled fabrics: unique in the textile world. For this project he worked together with the Dutch-Indonesian weavers collective Khaloom. 

The first suit was made for former professional footballer Evegeniy Levchenko, a brand ambassador for two fashion start-ups. During a photoshoot at the stadium of AFC football club in Amsterdam last summer, Levchenko wore a self-designed recycled suit made by Suit Truck,. Vlaming: “These days, sustainability is still being used as a marketing tool, but it should really become the standard.”

Ripple effect

The fashion entrepreneur makes no secret of his ambitions: he wants to scale up as quickly as possible and roll out more of these trucks in order to achieve nationwide coverage. Then he is going to set up a franchise system to cover other European countries and in the near future he would like to enter the US market. 

“I feel the concept could work well over there because of the vast distances. Moreover, there are a lot of clustered areas with a high concentration of people. We could drive to a business district or to a college campus. Suit Truck is aimed at progressive, fashion-conscious men with little time and it is my mission to provide an efficient service to them.”

 

Suittruck
T 085 514 6431
E welcome@suittruck.com
W www.suittruck.com

 

Reacties uitgeschakeld voor Suittruck is tailor of the future

House of Artisans: fair and handcrafted

Seven female entrepreneurs join forces at House of Artisans. All products of the seven different brands are innovative, sustainable and tailored, or even custom-made. From heels without pain to stylish,…

Seven female entrepreneurs join forces at House of Artisans. All products of the seven different brands are innovative, sustainable and tailored, or even custom-made. From heels without pain to stylish, yet comfortable, sports dresses and beautiful handbags.

Reacties uitgeschakeld voor House of Artisans: fair and handcrafted

House of Artisans: eerlijk èn ambachtelijk

Zeven vrouwelijke ondernemers bundelen hun krachten in House of Artisans. Alle producten van de zeven merken zijn innovatief, duurzaam en tailored of zelfs custom made. Van pumps zonder pijn tot…

Zeven vrouwelijke ondernemers bundelen hun krachten in House of Artisans. Alle producten van de zeven merken zijn innovatief, duurzaam en tailored of zelfs custom made. Van pumps zonder pijn tot stijlvolle maar comfortabele sportjurkjes én prachtige handtassen.

Reacties uitgeschakeld voor House of Artisans: eerlijk èn ambachtelijk

Handmade jewelry from Jesse Jewelry

According to Luciënne Jesse, a perfect piece of jewellery starts with a good conversation. Twenty years ago, this jewellery designer opened a boutique in the Beethovenstraat. Nowadays she has more…

According to Luciënne Jesse, a perfect piece of jewellery starts with a good conversation. Twenty years ago, this jewellery designer opened a boutique in the Beethovenstraat. Nowadays she has more than five thousand loyal customers – independent, highly-educated women who like making a statement by wearing her hand-made jewellery.

You shouldn’t just read about Jesse Jewelry, you should go and visit this special boutique in the Beethovenstraat. With showcases full of pieces of jewellery containing sparkling gems, one feels like a kid in a candy store!

Jesse Jewelry

Jewelry should be comfortable to wear.

For woman with a personality

“I was always admiring Jesse’s creations through the shop window until one fine day I allowed myself to go in”, Dilia Meijboom, one of Jesse’s brand ambassadors, wrote in a testimonial. Luciënne Jesse (54) describes her customers as follows: “Women with a distinctive personality. Authentic, strong-willed and with their own unique style.”

Refined craftsmanship

In the palm of her hand she holds a pair of teardrop-shaped earrings made of 18 carat gold with champagne-coloured diamonds and petrified wood. “These would look wonderful on you”, she says. Looking and listening closely to her customers without being pushy, that’s her strength. She says that often she only needs a single look to know what type of jewellery would perfectly suit the woman in front of her.

As Jesse herself admits, marketing and PR is not her forte. She tries to avoid networking events; she’d rather sit down and have a good chat with one of her customers. She explains her way of working: “The type of coloured stone, the material, but above all the personality of the person who’s going to wear it – those are the main starting points for my designs. Quality and sustainability are key. We work with the best goldsmiths and setters. They are very refined craftsmen and they know exactly what we expect from them.”

Third generation

The wall is adorned with certificates from the Gemological Institute of America (GIA) in New York, where she graduated in 1984 as a gemologist. Diamonds and gems are in Jesse’s blood: her grandfather Bernhard Jesse worked as a diamond-cutter and founded Elion & Jesse Diamond Factory in Amsterdam, where her father, Albert Jesse, learnt the ropes. After the Second World War, Albert started his own diamond business but out of his four daughters, only Luciënne opted for a career in diamonds and she joined her father’s business at a very young age.

“When my father moved his company to Antwerp, I started a business of my own here in Amsterdam. At first, I was buying and selling a line of jewellery but soon I was designing pieces as well. Once well-established in the trade, I discovered my love for coloured stones. These days, I travel a lot to the Far East to buy unique diamonds and coloured stones. Plus, I’ve got my preferred suppliers who know what I’m looking for, such as special stones with two or even three colours.”

Sensual shapes

She opens a drawer and shows me a ring with a two-coloured tourmaline. When she slowly turns it around, as if by magic the gem changes colours – from deep pink to white. She shows me another ring, containing blue, green and grey sapphires. “I also buy rough gems and have them polished. Virtually every piece gets a unique design, with the gem, pearl or diamond taking centre stage. Every stone is different and that’s why the setting is always made to measure.”

The heavy quality of her pieces of jewellery is one of her trademarks. This doesn’t mean she only creates big pieces but they need to have sufficient gold weight in order to achieve the required body. There are a few very distinct ‘statement pieces’ in her collection, including a gold ring with multiple branches, aptly called The Forest. “You wouldn’t say so at first glance but it is very comfortable to wear! That’s rule number one: a piece of jewellery should always be comfortable to wear. My pieces are never edgy or sharp. I love feminine curves and sensual shapes.”

And she likes to create multifunction designs: a collier that can also be worn as a bracelet, a string of pearls that can hold a pendant, or a ring consisting of various independent rings allowing all kinds of configurations. She has a golden tip for her customers: “Don’t wear too many pieces of jewellery at the same time. One nice piece often suffices to complete an outfit.”

And she challenges people to get out of their comfort zone. “Someone who often wears black will be inclined to opt for black. From time to time, experimenting with something new can be very refreshing.” Customers also ask her advice on pieces they’ve inherited. “Usually, old pieces are kept in a safe somewhere because their style is a bit outdated. What a shame! With a few minor adjustments we’re able turn it into something special. There are so many options, really. If you’ve got an emotional bond with a certain piece, it’s always worth getting it updated.”

Loyal fans

Remarkably, some 70 percent of her customers are women buying jewellery for themselves and that’s pretty unique in this industry. Some of her ambassadors are women who bought their first pieces of jewellery at Jesse’s boutique and have gradually expanded their collection over the years. She also has customers from far-away places such as the States, South Africa and even Australia; usually business women who happened upon her shop and always drop by when they’re in Amsterdam.

And there are a lot of former expats who’ve remained customers. Jesse and her colleagues accurately register what their customers buy. “If you come here more often, we know who you are, what you prefer and what you’ve already got in your possession. This enables us to come up with suggestions to complete your collection. And it is very easy for your husband, in case he want to surprise you with a nice piece!”

 

Jesse Jewelry

Beethovenstraat 60

Amsterdam

Opening hours:
Tuesday – Friday: 10:00 – 18:00 hours
Saturday: 10.00 – 17.00 hours

T 020 670 89 89

W www.jesse.nl

Reacties uitgeschakeld voor Handmade jewelry from Jesse Jewelry

Handgemaakte juwelen van Jesse Jewelry

Een perfect sieraad begint volgens Luciënne Jesse met een goed gesprek. Het is twintig jaar geleden dat de sieradenontwerpster haar boetiek in de Beethovenstraat opende, tegenwoordig heeft Jesse Jewelry meer…

Een perfect sieraad begint volgens Luciënne Jesse met een goed gesprek. Het is twintig jaar geleden dat de sieradenontwerpster haar boetiek in de Beethovenstraat opende, tegenwoordig heeft Jesse Jewelry meer dan vijfduizend trouwe klanten. Zelfstandige, hoogopgeleide vrouwen die zich willen onderscheiden met handgemaakte juwelen.

Over Jesse Jewelry moet je eigenlijk niet schrijven, je moet er gewoon heen. Bij de boetiek in de Beethovenstraat liggen sieraden met sprankelende kleurstenen tentoongesteld om je aan te vergapen als een kind voor de etalage van een snoepwinkel.

Jesse Jewelry

Ringen van Jesse Jewelry moeten ook vooral comfortabel zitten.

Voor vrouwen met eigen persoonlijkheid

Ik stond regelmatig bij Jesse naar binnen te kijken en op een goede dag mocht ik van mezelf naar binnen”, schrijft Dilia Meijboom in een testimonial. Ze is een van de ambassadeurs van het Nederlandse sieradenmerk. Luciënne Jesse (54) omschrijft haar klanten als volgt: “Vrouwen met een duidelijke, eigen persoonlijkheid. Authentiek en soms zelfs wat eigenzinnig. En niet bang om te kiezen voor een eigen stijl.”

Vakvrouw pur sang

In haar handpalm schitteren een paar druppelvormige oorsieraden van 18-karaats roodgoud met champagnekleurige diamanten en versteend hout. “Deze zouden je fantastisch staan”, zegt ze. Goed luisteren en kijken, zich verplaatsen in de klant zonder opdringerig te zijn, daarin schuilt haar kracht. Vaak heeft ze aan één oogopslag genoeg om te zien welk type sieraad past bij de vrouw die voor haar staat.

Zichzelf verkopen, daar is Jesse naar eigen zeggen geen ster in. Netwerkborrels vermijdt ze zoveel mogelijk. Liever gaat ze een goed gesprek aan met haar klanten. Over haar werkproces vertelt ze: “De kleursteen, het materiaal, maar vooral de persoonlijkheid van de draagster zijn de belangrijkste uitgangspunten voor mijn ontwerpen. Kwaliteit en duurzaamheid staan voorop. We werken met de beste goudsmeden en zetters die de ontwerpen uitwerken. Zij weten precies wat er van hen verwacht wordt en hebben het ambacht tot in de finesses in de vingers.”

Derde generatie

Aan de muur hangen certificaten van het Gemological Institute of America (GIA) in New York, waar ze in 1984 is afgestudeerd als edelsteenkundige. Diamanten en edelstenen zitten Jesse in het bloed. Grootvader Bernhard Jesse begon als diamantslijper en was oprichter van de diamantfabriek Elion & Jesse in Amsterdam, waar ook vader Albert Jesse werkte. Hij begon na de Tweede Wereldoorlog een diamanthandel. Van zijn vier dochters ambieerde alleen Luciënne Jesse een carrière als diamantair. Ze ging al op jonge leeftijd bij hem in de leer.

“Toen mijn vaders bedrijf naar Antwerpen verhuisde, begon ik voor mezelf in Amsterdam. Eerst met de inkoop en verkoop van een juwelenlijn en al snel als ontwerpster van sieraden. Eenmaal in het vak ontdekte ik mijn liefde voor kleurstenen. Ik reis veel naar het Verre Oosten om unieke diamanten en kleurstenen in te kopen. Daarnaast heb ik mijn vertrouwde leveranciers die weten waar ik naar op zoek ben. Zo houd ik erg van bijzondere stenen met twee of zelfs meer kleuren.”

Sensuele vormen

Uit een ladekastje haalt ze een ring tevoorschijn waarin een tweekleurige toermalijn is gezet. Wanneer je het sieraad draait, verkleurt de steen op magische wijze van dieproze naar wit. Een andere ring bevat blauwe, groene en grijze saffieren. “Ik koop ook wel ruwe stenen in die ik laat slijpen. Voor vrijwel ieder sieraad wordt een nieuw ontwerp gemaakt waarbij de edelsteen, parel of diamant centraal staat. Elke steen is anders, dus de zetting is altijd maatwerk.”

Kenmerkend is de zware kwaliteit van haar juwelen. Niet dat dit betekent dat ze alleen maar grote stukken maakt, maar er moet wel altijd voldoende goudgewicht in verwerkt zijn om het sieraad body te geven. Zeer uitgesproken statementsieraden zitten er ook in de collectie. Zoals een grote ring met meerdere vertakkingen, die ze The Forest noemt. “Je zou het niet verwachten, maar hij draagt erg fijn! Regel nummer één: een sieraad moet altijd comfortabel zijn. Mijn juwelen zijn nooit hoekig of scherp. Ik houd van vrouwelijke rondingen en sensuele vormen.”

Multifunctionaliteit zoekt ze graag op met haar ontwerpen. Denk aan een collier die ook als armband kan worden gedragen, een parelsnoer waar je een hanger aan kunt bevestigen of aanschuifringen waarmee je naar hartenlust kunt variëren. Een tip die de sieradenontwerpster haar klanten geeft: “Draag niet teveel sieraden tegelijk. Eén mooi stuk kan al genoeg zijn om je outfit af te maken.”

Ze daagt mensen ook vaak uit om buiten hun comfortzone te treden. “Iemand die vaak zwarte kleding draagt, zal snel geneigd zijn om weer voor zwart te kiezen. Af en toe experimenteren met iets nieuws kan heel verfrissend zijn.” Klanten vragen haar ook advies over erfstukken. “Vaak blijven oude sieraden in de kluis liggen omdat de stijl gedateerd is. Zonde! We kunnen er, veelal met een paar kleine aanpassingen, iets heel moois van maken. Er is van alles mogelijk. Als je emotionele binding met het sieraad hebt, is het altijd de moeite waard.”

Trouwe fans

Opmerkelijk genoeg wordt 70 procent van haar clientèle gevormd door vrouwen die de sieraden voor zichzelf kopen. Dat is vrij uniek in de juwelierswereld. Onder de ambassadeurs zijn fans van het eerste uur. Vrouwen die twintig jaar geleden hun eerste sieraden bij Jesse kochten en hun collectie door de jaren heen trouw hebben uitgebouwd. Maar ook klanten uit Amerika, Zuid-Afrika en zelfs Australië. Zakenvrouwen bijvoorbeeld die ooit bij toeval op de winkel zijn gestuit en altijd even binnenlopen als ze weer in het land zijn.

Of voormalige expats die klant zijn gebleven. Jesse en haar gespecialiseerde collega’s houden precies bij wat mensen in het verleden hebben gekocht. “Als je vaker komt, weten we wie je bent, wat je mooi vindt en wat je al hebt. Hierdoor kunnen we nog beter suggesties doen om de collectie te complementeren. En het is ook erg makkelijk voor mannen die hun vrouw met een mooi sieraad willen verrassen!”

 

Jesse Jewelry

Beethovenstraat 60

Amsterdam

Openingstijden:
Dinsdag – vrijdag: 10.00 tot 18.00 uur
Zaterdag: 10.00 tot 17.00

T 020 670 89 89

W www.jesse.nl

Reacties uitgeschakeld voor Handgemaakte juwelen van Jesse Jewelry

Fun things to do with your kids on the Zuidas

With all the new apartment blocks opening their doors in the Zuidas there are a lot of young families moving into the area. And there are plenty of new initiatives for…

With all the new apartment blocks opening their doors in the Zuidas there are a lot of young families moving into the area. And there are plenty of new initiatives for the youngest Zuidas residents. Journalist Natasja Admiraal and photographer Jeannette Huisman, two friends who gave birth to a baby girl on the exact same day, reveal their favourite hotspots and activities.

Reacties uitgeschakeld voor Fun things to do with your kids on the Zuidas

Met je kids er op uit op de Zuidas

Nu het ene na het andere appartementencomplex op de Zuidas wordt opgeleverd komen er steeds meer jonge gezinnen te wonen. En dus ontstaan er mooie initiatieven voor de jongste Zuidassers. Journalist…

Nu het ene na het andere appartementencomplex op de Zuidas wordt opgeleverd komen er steeds meer jonge gezinnen te wonen. En dus ontstaan er mooie initiatieven voor de jongste Zuidassers. Journalist Natasja Admiraal en fotograaf Jeannette Huisman, twee vriendinnen die op dezelfde dag moeder zijn geworden van een dochter, tippen hun favoriete hotspots en activiteiten. Waarschijnlijk zit het ideale uitje voor jouw gezin er tussen!

Reacties uitgeschakeld voor Met je kids er op uit op de Zuidas

Typ hieronder je zoekterm en druk op Enter om te zoeken