Auteur: Eveline Steenaart

La dolce vita laat Toscaanse zon schijnen

Voor wie deze zomer niet naar Italië gaat, geen nood: Italië kan ook jouw kant opkomen. Met de biologische heerlijkheden van La Vialla in je glas of op je bord,…

Voor wie deze zomer niet naar Italië gaat, geen nood: Italië kan ook jouw kant opkomen. Met de biologische heerlijkheden van La Vialla in je glas of op je bord, gaat de Toscaanse zon vanzelf schijnen. Gewoon in je eigen achtertuin, of op je balkon.

We wonen in een prachtige omgeving, met gezellige plaatsen en de stad Amsterdam onder handbereik. Maar soms heb je behoefte aan een ander behangetje. Aan glooiende heuvels en zwoele zomeravonden, aan wandelingen door een wijngaard gevolgd door een lunch in de schaduw van een vijgenboom. Aan een lange tafel met een geblokt kleed, vol met verrukkelijke hapjes en heerlijke wijnen. Dan ga je naar Italië. Naar Toscane om precies te zijn. En zo belandden wij op La Vialla en werden op slag verliefd. 

La Vialla is de fattoria, het familielandbouwbedrijf van de familie Lo Franco. Een duurzaam en biologisch-dynamisch opererend boerenbedrijf en wijndomein. Het ligt op een uur rijden van Florence, in de betoverende Chianti-streek. Op La Vialla worden Toscaanse specialiteiten geproduceerd zoals wijn, pecorinokaas, extravergine olijfolie, antipasti, sauzen, pasta, koekjes, zoetigheden, honing en azijn. De meer dan honderd producten zijn allemaal biologisch gecertificeerd, deels vegetarisch en veganistisch en vooral…molto delizioso, heel verrukkelijk!

Organisch ontstaan

“De ontstaansgeschiedenis van La Vialla is minstens zo organisch,” vertelt Ingrid Stoffer, een Nederlandse die in 2004 vanwege de liefde in Italië ging wonen en die zich onder andere bezighoudt met de pr van La Vialla: “Begin jaren zeventig trokken veel Toscaanse boeren naar de stad en verlieten hun huizen. In die tijd stuitten Piero en Giuliana Lo Franco in de buurt van Arezzo op een mooi, maar vervallen huis, werden er verliefd op en kochten het.”

“Van lieverlee kwam er steeds meer bij, een terrein met olijfbomen, wat verlaten boerderijen, een aantal oude wijngaarden, een kudde schapen zonder herder en landhuis La Vialla. Een vialla is een eenvoudige ploeg, je ziet ‘m terug in ons logo. Omdat ze zichzelf en hun kinderen zo gezond mogelijk wilden voeden, verbouwden ze hun eigen groenten en fruit. Alles milieuvriendelijk en onbespoten. Biologisch eten is nu heel gewoon, maar was toen in Italië eigenlijk onbekend. Zo is alles heel natuurlijk ontstaan. Piero en Giuliana waren hun tijd ver vooruit!”

Direct van de boer

Later begonnen Piero en Giuliana met het in ere herstellen van de olijf- en wijngaarden en renoveerden ze oude boerderijen die tegenwoordig worden verhuurd aan klanten, voornamelijk Duitsers, Nederlanders en Engelsen. De toeristen die Toscane bezochten waren van meet af aan erg geïnteresseerd in de biologische waren en zo ontstond de verkoop, direct van de boer. Begin jaren negentig reed het eerste met kerstpakketten volgestouwde autootje naar vrienden in Duitsland en in 1996 bekeerden “de Viallini” zich tot de biologisch-dynamische landbouw volgens de beginselen van Rudolf Steiner. 

Ingrid: “Nu, veertig jaar later, wordt 1.400 hectare verbouwd en werken we met circa 160 mensen. Landhuis La Vialla met het centrale pleintje, de winkel en de houtoven is nog steeds het hart van de fattoria. In de zomer kun je van alles bezoeken, de wijnkelder, de barriqueskelder met eikenhouten wijnvaten, de olijfoliemolen, de graanmolen, de bakkerij, de sauzenmakerij, de kaasmakerij en het boerderijmuseum.”

“En je kunt aanschuiven voor een Toscaanse lunch. Er wordt hier veel gelachen, er worden goede gesprekken gevoerd en natuurlijk draait álles om het lekkere eten en de wijn! Maar er wordt ook hard en met veel trots gewerkt. Van het werk op het veld en het bereiden van de producten, tot het bedenken van etiketten en het contact met onze klanten, we doen álles zelf. Onze producten zijn niet in de winkel te koop, alles gaat rechtstreeks van ons naar de consument.”

Wijn

Niet alleen wordt La Vialla regelmatig onderscheiden met belangrijke milieuprijzen, ook de wijn, een belangrijk product van de fattoria, wint talloze medailles. Ingrid: “Aan de productie van biologische wijn wordt strenge eisen gesteld, onder andere over het beperkt toevoegen van sulfiet. Het merendeel van onze wijnen bevat zelfs nog minder sulfiet dan wettelijk toegestaan. Als je het hebt over trots, dan heb je het over onze wijnen. Hierin komt alles samen: traditie, geduld, waardevolle grondstoffen, vakkennis en heel veel liefde!”

“De La Vialla-producten gebruik ik natuurlijk ook thuis! Als er vrienden komen, vind ik het heerlijk om de hele tafel vol te zetten met alllerlei antipasti. Dan kan iedereen lekker pakken van de cipollina, rode pesto, olijven, artisjokken, peperonata’s en pecorinokaas met jammetjes of honing. We drinken er vaak een mooie volle chianti bij, of een frisse metodo classico spumante, en soms sluiten we traditioneel af met vin santo en cantucci-koekjes. Onze twee bambini van 1,5 en 3 jaar drinken het druivensap aangelengd met water. Al onze producten die qua smaak geschikt zijn voor kinderen zijn voorzien van een kindersymbooltje. Per product is aangeduid of het vegetarisch of veganistisch is en sinds kort hebben we ook een assortiment glutenvrije producten.” 

Geen tussenhandel

“Omdat we alles zelf verbouwen, maken, verpakken en rechtstreeks naar de families sturen die bij ons bestellen, is er geen tussenhandel. Zo blijft alles in eigen hand. We kunnen de kwaliteit garanderen en de kosten blijven laag. Bestellingen vanaf 100 euro sturen we gratis op, daaronder rekenen we € 8,60 verzendkosten. Je kunt zelf een selectie maken van alles wat je lekker vindt, of je kiest uit de prachtige geschenkpakketten die je ook aan vrienden of relaties kunt laten sturen.”

Een La Vialla-zending thuis ontvangen is een feestje. Al was het alleen al vanwege het kleurrijke boekwerk dat altijd wordt meegestuurd. Dit staat vol met idyllische foto’s van la dolce vita, het zoete Italiaanse leven op La Vialla. De plaatjes lijken bijna te mooi om waar te zijn. Maar het ís waar, wij hebben het met eigen ogen gezien. Wij zaten onder de vijgenboom aan die lange tafel met het geblokte kleed vol heerlijkheden en karaffen wijn, met allemaal leuke mensen om ons heen. La Vialla, ti amo, noi torneremo, wij komen terug! 

 

 

Fattoria La Vialla
Via di Meliciano 26
52029 Castiglion Fibocchi, Toscane, Italië
T 0039-0575-47697
E fattoria@lavialla.it 

 

Website en webshop www.lavialla.it

Geen verzendkosten bij bestellingen vanaf € 100, anders € 8,60

Open voor bezoek van april tot oktober, van maandag tot en met vrijdag

Toscaanse lunch van dinsdag tot en met vrijdag, op reservering.

 

 

 

 

 

 

Reacties uitgeschakeld voor La dolce vita laat Toscaanse zon schijnen

La dolce vita makes the Tuscan sun shine

For those who won’t go to Italy this summer, no worries: Italy can also come your way. With the organic delicacies of La Vialla on your plate or in your…

For those who won’t go to Italy this summer, no worries: Italy can also come your way. With the organic delicacies of La Vialla on your plate or in your glass, the Tuscan sun will start to shine in your own backyard or on your balcony.

We live in beautiful surroundings, with sociable towns and Amsterdam within our reach. However, at times you are in need of a little change. Longing for rolling hills, balmy summer evenings, and strolls through a vineyard followed by a lunch in the shade of a fig tree. Sitting at a long table covered by a chequered tablecloth piled up with delightful bites and delicious wines. That’s when you go to Italy, or Tuscany to be precise. This is how we ended up in La Vialla and it was love at first sight. 

Fattoria La Vialla is a family farm owned by the Lo Franco family. A sustainable and biodynamic farm and winery. It is about an hour’s drive from Florence, in the enchanting Chianti-area. Tuscan specialties like wine, pecorino cheese, antipasti, sauces, pasta, honey, vinegar, cookies and other sweets are produced at La Vialla. There are over a hundred products, all of them are certified organic, in some cases vegetarian and vegan and, above all, molto delizioso, absolutely delicious!

Organic origin

“The origin of La Vialla is just as organic,” explains Ingrid Stoffer, a Dutch lady who moved to Italy for love in 2004. Among other things, she deals with PR at La Vialla. “In the early 70’s a lot of Tuscan farmers moved to the city, leaving behind their homes. During that time Piero and Giuliana Lo Franco came across a beautiful, but dilapidated house near Arezzo, fell in love and bought it.”

“Bit by bit it started to expand, a terrain with olive trees, a few dilapidated farms, some old vineyards, a flock of sheep without a shepherd and villa La Vialla. A vialla is a simple plough, which is part of our logo. They grew their own fruits and vegetables, because they wanted their children to eat healthy. Everything environmentally friendly and chemically untreated. Nowadays organic food is fairly common, but back then quite unheard of in Italy. It all just happened. Piero and Guiliana were way ahead of their time!”

Straight from the farm

Later Piero and Giuliana started to restore the olive groves and vineyards to their former glory and renovated the old farms, which are now being rented out to clients, mainly to the Germans, Dutch and English. The tourists visiting Tuscany were interested in their organic  wares from the start and that is how the sales began, straight from the farm. In the early 90s the first little car, stuffed to the brim with Christmas gifts, drove to friends in Germany and in 1996 ‘the Viallini’ converted to a biodynamic farm following the principals of Rudolf Steiner. 

Ingrid: “Now, 40 years on, 1.400 hectares are being cultivated and we work with, approximately, 160 people. La Vialla farmstead, with a central square, the shop and the wooden-buring oven, is still the heart of the fattoria. During the summer there are many places to visit: the wine cellar, a barriques cellar with wine barrels made of oak, the olive oil mill, the grain mill, the bakery, the sauce kitchen, the cheesery, the dairy and the farm museum.”

“You can join in for a Tuscan lunch. There is a lot of laughter, good conversations and, of course, everything is about delicious food and wines! However, there is also a lot of hard work and pride involved. From working in the fields and preparing the products, to creating  up labels and the contact with our customers, we do it all ourselves. Our products are not available in the shops, everything goes directly to the consumer.”

Wine

Not only has La Vialla been awarded several significant environmental awards, also the wine, an important product of the fattoria, wins countless medals. Ingrid: “There are strict requirements when it comes to organic wine, one of which is a limitation on adding sulphite. The majority of our wines contain even less sulphite than is legally allowed. If you are talking about pride, you are talking about our wines. Everything comes together: tradition, patience, valuable raw materials, expertise, and lots and lots of love!” 

“Of course, I also use the La Vialla products at home! When friends come over I love to fill the table with a variety of antipasti. That way everyone can enjoy the cipollina, red pesto, olives, artichokes, peperonata’s, and pecorino cheese with jams or honey. We usually pair it with a nice Chianti, or a fresh metodo classico spumante, and sometimes we conclude the meal with a traditional vin santo and cantucci cookies. Our two bambini of 1,5 and 3 drink grape juice diluted with water. All of our products suitable for kids are labelled with a child’s symbol. Whether something is vegetarian or vegan is indicated on each product and, recently, we added a gluten-free assortment.”

No middlemen

“As we grow, produce, pack and send everything ourselves, there is no need for middlemen. That way it is all done by us. We can guarantee high quality and low costs. Orders for € 100 and up are shipped free of charge, any orders under this amount we charge €8,60. You can make a selection of products you like or choose one of our magnificent gift packages to send to family and friends.”

It is always a treat to receive a La Vialla shipment at home. If only just because of the colourful booklet that comes with it. This booklet is full of pictures of la dolce vita, the sweet Italian life at La Vialla. The pictures are almost too good to be true. However, it ís true, we were there, remember! We were sitting under the fig tree, at a long table covered by a chequered tablecloth, filled with delightful bites and bottles of wine, and surrounded by wonderful people. La Vialla, ti amo, noi torneremo, we will be back!

 

Fattoria La Vialla
Via di Meliciano 26
52029 Castiglion Fibocchi, Tuscany, Italy
T: 0039-0575-47697
E: fattoria@lavialla.it

 

Website and web shop www.lavialla.it 

We charge € 8,60 shipping costs, unless the order is over € 100

Open for visits from April till October, from Monday till Friday

Tuscan lunch from Tuesday till Friday, on reservation.

 

 

 

 

 

 

 

 

Reacties uitgeschakeld voor La dolce vita makes the Tuscan sun shine

Get rid of those fat-cells

At Finesse Bodyline Clinic in Woerden, they use Ultrashape: a devise which breaks down fat cells by means of ultrahigh soundwaves. Ultrashape is an effective way to lose your fat…

At Finesse Bodyline Clinic in Woerden, they use Ultrashape: a devise which breaks down fat cells by means of ultrahigh soundwaves. Ultrashape is an effective way to lose your fat rolls, love handles, belly or men’s breasts. If you think ‘my beautician around the corner can do the same thing’ you are totally wrong.

It is a sore point to Finesse-owner Cor Kok, all those companies pretending to do a similar treatment as he and his team.  “Handling real UltraShape devises requires specialised, and medical training and only registered medical staff can do so. What we do cannot be compared with the work of a beautician, and that bugs me sometimes. In particular, when you see your own pictures on someone else’s website. But all well, we believe in our own skills. We use the UltiMed Contour Concept.”

Cor, a nurse by origin, even after twelve years, is still enthusiastic explaining what Finesse stands for. “The bottom line of the UltiMed concept remains the Ultrashape. The treatment can be compared to the disintegration of kidney stones, with the same outcome UltraShape disintegrates fat cells. It is done with ultrasonic soundwaves; the outer wall of the fat cell falls apart. The contents of the fat cell, the triglycerides, break free and will leave the body in an absolutely natural way. The body produces fat cells until about the age of eighteen, it stops there. So, what has been removed won’t come back. The treatment is safe and permanent. A painless alternative to liposuction.”

Persistent storage of fat

A remarkable amount, both men and women, visiting the clinic in Woerden look considerably slender at first sight. Cor: “We treat a lot of people who work-out on a regular basis and have a healthy food diet, nevertheless they do not lose fat rolls or other persistent storage of fat in the known problem areas. A healthy lifestyle in combination with our treatment gives the best results. Therefore our UltiMed-approach is based on those facts. It consists of three items: demolishing of fat cells, stimulating the drainage of waste by vacuum massaging, and working out on the cross-trainer. The matter of utmost importance: finding the cause of the problem and tackle it. If you don’t get on top of this, the body will keep on storing the fat in different areas.”

“While trying to find the cause, we are also looking at specific disorders and we check if medication or hormones are playing a role. We perform thorough blood research, if necessary a stool investigation, we check organ functions, we look at thyroid and adrenal glands, and we look at possible lack of minerals and vitamins.”

Catch 22

“The metabolism, all those biochemical processes and the interaction between the organs are crucial. You can have a health food diet, but if your intestines don’t work properly, you don’t take in the nutrients. We give advice about proper, healthy food. Diets are a regular Catch 22. You lose weight very quickly and for a very short while, you gain the weight again, and that is followed up by yet another diet. People hop on and off from crackers and smoothies to diet-shakes and low-carbohydrate food, and while doing so disrupt their entire metabolism. It’s a vicious circle.” 

“If necessary we communicate our results with a GP, we have a good working relationship with them,” concludes Cor. “The goal of our total package is to get our clients’ health back on track and making sure, of course, to keep our clients’ slim bodyline. However, it’s more than just the curves. Furthermore, clients report back to us on a regular basis that, with our support, they now know what they can or cannot do. They now realize, a strict regime is not needed at all and they now, literally and figuratively, feel so much better.” 

 

Finesse Bodyline Clinic
Pompmolenlaan 19a
Woerden

T 0348 409 199
W www.finessebodylineclinic.nl

Photo Cor Kok by Elke Smit Fotografie

 

Reacties uitgeschakeld voor Get rid of those fat-cells

UltraShape en de strijd tegen de vetrolletjes

Bij Finesse Bodyline Clinic in Woerden wordt gewerkt met UltraShape: een apparaat dat met behulp van ultrahoge geluidsgolven vetcellen vernietigt. UltraShape is een effectieve manier om af te komen van…

Bij Finesse Bodyline Clinic in Woerden wordt gewerkt met UltraShape: een apparaat dat met behulp van ultrahoge geluidsgolven vetcellen vernietigt. UltraShape is een effectieve manier om af te komen van vetrolletjes, love handles, een buikje en borstvorming bij mannen. Als je nu denkt ‘dat doet de schoonheidsspecialiste om de hoek ook’, dan heb je het mis.

Het is een gevoelig punt voor Finesse-eigenaar Cor Kok, al die bedrijven die pretenderen hetzelfde te doen als hij en zijn team. “Voor het werken met de echte Ultrashape-apparatuur is specialistische, medische kennis nodig en alleen BIG-geregistreerde verpleegkundigen mogen het doen. De aanschaf ervan loopt in de tonnen. Wat wij doen is op geen enkele manier te vergelijken met wat schoonheidsspecialistes doen en dat stoort me wel eens. Vooral als we onze eigen foto’s op andere websites tegenkomen. Maar goed, we gaan uit van onze eigen kracht. Wij hanteren het UltiMed Contour Concept.”

Cor, van origine verpleegkundige, is na twaalf jaar onverminderd enthousiast als hij uitlegt wat Finesse doet: “De basis van het UltiMed concept blijft de Ultrashape. De werking daarvan is te vergelijken met het vergruizen van nierstenen, alleen worden met UltraShape vetcellen vergruisd. Het werkt met ultrasone geluidsgolven, die ervoor zorgen dat de wand van de vetcel uiteenvalt. De inhoud van de vetcel, de triglyceriden, komen hierbij vrij en worden op natuurlijke wijze door het lichaam afgevoerd. Het lichaam maakt tot het achttiende levensjaar vetcellen aan, daarna niet meer. Dus wat vergruisd is, komt niet meer terug. De behandeling is veilig en blijvend. Een pijnloos alternatief voor een liposuctie.”

Hardnekkig vet

Opvallend veel mannen en vrouwen die de kliniek in Woerden bezoeken zijn op het eerste gezicht best slank. Cor: “We behandelen veel mensen die sporten en gezond eten, maar die desondanks niet afkomen van vetrolletjes en andere hardnekkige vetopslag in de bekende probleemgebieden. Een gezonde leefstijl in combinatie met onze behandeling geeft de allerbeste resultaten. Daar is onze UltiMed-aanpak dan ook op gebaseerd. Die bestaat uit drie delen: vergruizen van vetcellen, stimuleren van de afvoer van de afvalstoffen door vacuümmassage en door te trainen op een crosstrainer en dan het allerbelangrijkste: de oorzaak van het probleem vinden en aanpakken. Als je niets aan de oorzaak doet, blijft het lichaam vetten opstapelen op andere plekken.”

“Om de oorzaak te achterhalen kijken we naar bepaalde aandoeningen en we bekijken of medicijnen of hormonen een rol spelen. We doen een uitgebreid bloedonderzoek, we doen indien nodig een ontlastingonderzoek, we kijken naar orgaanfuncties, naar de werking van de schildklier en de bijnieren en we kijken naar eventuele mineralen- of vitaminetekorten.”

Valkuil

“De stofwisseling, al die biochemische processen en de interactie tussen de organen vinden wij erg belangrijk. Je kunt nog zo gezond eten, maar als je darmen niet goed werken, neem je de voedingsstoffen niet op. We geven advies over normaal, gezond eten. Diëten volgen is een enorme valkuil. Je valt snel en voor een korte tijd af, dan gaat het weer mis en volgt het volgende dieet. Mensen die hoppen van eierkoeken en sapkuren, naar dieetshakes en koolhydraatarm eten, verstoren hiermee hun metabolisme. Zo raken ze van de regen in de drup.”

“Als het nodig is, communiceren we onze bevindingen met de huisarts, daar hebben we goede contacten mee,” besluit Cor zijn verhaal. “Het doel van onze totaalaanpak is om de gezondheid van onze cliënten weer op de rails te krijgen en ervoor te zorgen dat ze hun slanke contouren behouden. Maar het gaat vaak verder dan hun figuur. Cliënten vertellen ons regelmatig dat ze door onze begeleiding weten wat ze wel en niet kunnen doen, dat ze inzien dat ze geen streng regime hoeven te volgen en dat ze letterlijk en figuurlijk beter in hun vel zitten!”

 

Finesse Bodyline Clinic
Pompmolenlaan 19a
Woerden

T 0348 409 199
W www.finessebodylineclinic.nl

 

Beeld Cor Kok: Elke Smit Fotografie

Reacties uitgeschakeld voor UltraShape en de strijd tegen de vetrolletjes

Shopping Paradise Gelderlandplein

Walk south from the Zuidas for 10 minutes – or take the free shuttle bus – and you’ll find yourself in a world of luxury: the Gelderlandplein is an exclusive…

Walk south from the Zuidas for 10 minutes – or take the free shuttle bus – and you’ll find yourself in a world of luxury: the Gelderlandplein is an exclusive  shopping mall, with more than 90 stores selling all the major brands. And it offers plenty of places to relax, from breakfast cafes to a rooftop terrace.

Reacties uitgeschakeld voor Shopping Paradise Gelderlandplein

Shoppingwalhalla het Gelderlandplein

Loop vanaf de Zuidas 10 minuten zuidwaarts, of – nog sneller – neem de gratis shuttle bus, en in luttele minuten ligt een wereld van luxe aan je voeten. Het…

Loop vanaf de Zuidas 10 minuten zuidwaarts, of – nog sneller – neem de gratis shuttle bus, en in luttele minuten ligt een wereld van luxe aan je voeten. Het Gelderlandplein in Amsterdam- Buitenveldert is een exclusieve, overdekte shopping mall,  waar je in meer dan 90 winkels alle grote merken shopt. En niet onbelangrijk: van ontbijt tot sundowner op het Rooftop Terrace, het horeca-aanbod is overweldigend.

Reacties uitgeschakeld voor Shoppingwalhalla het Gelderlandplein

Total4Living: een tikje glamourous

Interieurwinkel Total4Living aan de buitenrand van het Gelderlandplein, verhuisde in april drie deuren naar links. De nieuwe zaak is twee keer zo groot en heeft tien sfeerkamers. Hier kun je…

Interieurwinkel Total4Living aan de buitenrand van het Gelderlandplein, verhuisde in april drie deuren naar links. De nieuwe zaak is twee keer zo groot en heeft tien sfeerkamers. Hier kun je rondkijken, lekker gaan zitten met een kopje koffie, je laten inspireren en ontdekken welke inrichting het beste bij jou past.

Reacties uitgeschakeld voor Total4Living: een tikje glamourous

De kracht van ontspanning

Op zeventien autominuten van de Zuidas verruil je al het glas, staal en beton voor… Zwier. Zwier is de vrijhaven van de stad, gelegen aan de Vinkeveense Plassen. Een inspirerende…

Op zeventien autominuten van de Zuidas verruil je al het glas, staal en beton voor… Zwier. Zwier is de vrijhaven van de stad, gelegen aan de Vinkeveense Plassen. Een inspirerende plek voor de gejaagde stadsmens. Een plek om los te komen en op te laden. De grote corporates hebben Zwier al ontdekt.

Reacties uitgeschakeld voor De kracht van ontspanning

Dentist with a mission

Root canal treatment. The mere words would send shivers along anyone’s spine – but not when Rik van Mill is your dentist. He is a guru in the field of…

Root canal treatment. The mere words would send shivers along anyone’s spine – but not when Rik van Mill is your dentist. He is a guru in the field of endodontology. Expats love going to Dental Clinic H.J. van Mill’s whose employees not only speak Dutch and English but also Japanese, Hindi and Urdu.

As a trained civil engineer Rik van Mill made calculations for drilling platforms in the North Sea until one day he realized he didn’t want to spend the rest of his working life sitting behind a desk. Using his hands, that’s what he really wanted. So he started studying dentistry. “Right away, I felt like a fish in the water doing all this delicate manual work!”

Time and attention for patients

In 1982, Rik and his wife Wilma opened a dental practice at the Parmentierlaan in Amstelveen and they’re still based there. “We grew steadily and thought about moving, but this is just a very nice area,” Rik says. “Besides, we’d rather spend our money on high-tech equipment and new developments. Our priorities are delivering exceptionally high-quality service and taking time for our patients.”

‘Our priorities are delivering exceptionally high-quality and taking time for our patients’

“It starts with our receptionists trying their best to match appointments with the busy schedule of our patients. And when I’m training dentists I always tell them to forgot the protocol and take a moment to sit back and ask the patient what you can really do for him or her.”

Dr. Clifford Ruddle

When Rik starts talking about his profession, he bursts with enthusiasm. “In my early years as a dentist, it really annoyed me that the bridges and crowns we made were very good but that the roots would still fail after a while. Healthy roots are the foundation for healthy teeth! The then prevailing materials and methods simply weren’t good enough and that was very frustrating.”

“Via an American colleague I went to Dr. Clifford Ruddle, a global authority in the field of endodontology. That was a real eye-opener. From early morning till late in the evening he shared all his knowledge about root canals with us, a select group of international dentists. It was great!”

‘Expats love going to dentist Rik van Mill, whose employees not only speak Dutch and English but also Japanese, Hindi and Urdu’

In the past two decades Rik has paid regular visits to Dr. Ruddle in Santa Barbara. Initially, following courses and later also assisting him during training courses. “Those visits to Dr. Ruddle enable me to share the latest developments with my team and to implement these in our practice. We’re very happy and proud that we managed to build such a fantastic team around us; they’re all as passionate about dentistry as we are.”

Japanese community and expats

The international team at Dental Clinic H.J. van Mill consists of five dentists, six assistants, two dental hygienists and three receptionists. All dentistry disciplines are represented here: prevention and dental hygiene, pediatric dentistry, parodontology and endodontology, implantology, orthodontics, crowns, bridges and facings. Apart from Dutch and English, Japanese, Hindi and Urdu is spoken here. No wonder many expats and members of the big Japanese community in Amstelveen are a large part of the client base. The clinic’s website is available in Dutch, English and Japanese.

A wonderful experience

In the Netherlands, Rik occupies a prominent position in the field of endodontology. He trains aspiring dentists and fellow-dentists refer patients to him, especially in complex cases or when a molar needs to be treated again. “Such patients have gone through a lot, so when they come here they’re really afraid. But in the end it’s always far better than they expected. ‘It was a wonderful experience’, a relieved patient told me recently. It’s all a matter of perfect team work between the dentists and their assistants. A successful root canal treatment requires the right equipment – we work with Zeiss microscopes – and expert knowledge. But you could say that for every dental discipline.”

 

Healthy roots form a solid basis

Cosmetic dentistry is one of the special fields at Dental Clinic H.J. van Mill. Rik: “You should realize that an aesthetic treatment, for example applying facings, requires sacrificing part of the tooth. After all, you need space for the materials you’re going to put in. We always operate in a rather conservative manner and strive for a natural aesthetic and sustainable result. The trend nowadays is to put in an implant straightaway. This can be a pretty good solution but the patient’s own tooth or molar is still the best ‘implants’! In our clinic, we always start with the pillars: healthy roots. We use these as a basis to build something that will last a long time. You could compare it with a drilling platform: it would be nothing without a strong and solid foundation!”

Rik van Mill, van Tandartspraktijk van Mill in Amstelveen, is de absolute goeroe op het gebied van tandheelkunde. Alle specialisaties zijn aanwezig.

Rik van Mill, dental clinic van Mill’s.

 

Tandartsenpraktijk H.J. van Mill
Verwijspraktijk en Trainingscentrum
Parmentierlaan 76a
Amstelveen
T: +31 (0) 20 – 641 65 66
E: info@hjvanmill.nl
W: www.hjvanmill.nl  www.en.hjvanmill.nl  www.jp.hjvanmill.nl

F : www.facebook.com/hjvanmill

ファンミル歯科医院

日本人歯科医師2人が皆様のお手伝いをさせていただきます

日本語のwebサイトはこちらです  http://www.jp.hjvanmill.nl )

 

Reacties uitgeschakeld voor Dentist with a mission

Tandartsenpraktijk H.J. van Mill, goeroe op het gebied van tandheelkunde

De wortelkanaalbehandeling. Alleen al het woord maakt dat veel mensen in de stress schieten. Zo niet bij tandarts Rik van Mill. 

De wortelkanaalbehandeling. Alleen al het woord maakt dat veel mensen in de stress schieten. Zo niet bij tandarts Rik van Mill. 

Reacties uitgeschakeld voor Tandartsenpraktijk H.J. van Mill, goeroe op het gebied van tandheelkunde

Typ hieronder je zoekterm en druk op Enter om te zoeken