Auteur: Eduard Herkes

Crossover wordt groene mix van zakelijk en sociaal

Markant wordt het zeker, het nieuwe complex Crossover dat ‘gebiedsontwikkelaar’ AM op de Zuidas gaat bouwen. Het moet een groen en duurzaam gebouw worden voor ondernemers en starters op de…

Markant wordt het zeker, het nieuwe complex Crossover dat ‘gebiedsontwikkelaar’ AM op de Zuidas gaat bouwen. Het moet een groen en duurzaam gebouw worden voor ondernemers en starters op de woningmarkt.

Het bijzondere aan dit complex, dat voorjaar 2023 op de hoek van de afrit A10 Zuid en de Europaboulevard moet verrijzen, is dat kantoren worden gecombineerd met sociale woningbouw. Zo komt er ruimte voor zestig ‘woonstarters’ en even zoveel statushouders. Die woningen worden beheerd door woningcorporatie De Key.

‘Dit woonconcept draagt bij aan de ambitie van De Key om Amsterdam toegankelijk te maken en te houden voor de jonge woonstarter met een kleine beurs,’ zegt Eelco Siersema, directeur Vastgoed van De Key. ‘De Key verhuurt deze woningen met een huurcontract voor de periode van vijf jaar om zo de doorstroming te bevorderen.’

Maar het Crossover-gebouw zal ook 12.000 vierkante meter kantoor omvatten, tien koopwoningen en een plint van 250 vierkante meter voor horeca en sociaal-maatschappelijke ruimtes. Onderin het gebouw komt een parkeergarage met tachtig plekken, waarbij tevens plaatsen voor autodelen worden gereserveerd.

Crossover moet een ‘dynamisch en stoer’ gebouw worden, ontworpen door Team V Architectuur. Op alle daken en terrassen is ruimte voor waterberging en zowel de kantoren als de woningen hebben de beschikking over ruime, groene terrassen. BAM Wonen bouwt het complex.

Reacties uitgeschakeld voor Crossover wordt groene mix van zakelijk en sociaal

Crossover wants to be a green mix of offices als social housing

It will certainly be striking, the new Crossover complex that “area developer” AM is going to build in the Zuidas. It should be a green and sustainable building for entrepreneurs…

It will certainly be striking, the new Crossover complex that “area developer” AM is going to build in the Zuidas. It should be a green and sustainable building for entrepreneurs and starters on the housing market.

The special feature of this complex, which is due to rise on the corner of the A10 Zuid exit and the Europaboulevard in spring 2023, is that offices will be combined with social housing. There will be room for sixty “first-time home buyers” and an equal number of status holders. These homes will be managed by De Key housing corporation.

This housing concept contributes to the ambition of De Key to make and keep Amsterdam accessible for young people with a small budget,” says Eelco Siersema, Director of Real Estate for De Key. ‘De Key is renting these homes with a lease for the period of five years in order to promote the flow.’

But the Crossover building will also include 12,000 square feet of office space, ten owner-occupied homes and a 250-square-foot plinth for hospitality and social-society spaces. At the bottom of the building there will be a parking garage with eighty spaces, with spaces also reserved for car sharing.

Crossover is intended to be a “dynamic and bold” building, designed by Team V Architecture. All the roofs and terraces have space for water storage and both the offices and the apartments have access to spacious, green terraces. BAM Wonen is building the complex.

Translated with www.DeepL.com/Translator (free version)

Reacties uitgeschakeld voor Crossover wants to be a green mix of offices als social housing

TPEX biedt nu Smart Buildings Technologie

Het op de Zuidas gevestigde TPEX International wordt ’s werelds eerste EcoStruxure Building Operations Expert partner van de multinational Schneider Electric. De samenwerking biedt gebouweigenaren en assetmanagers een geïntegreerde productlijn,…

Het op de Zuidas gevestigde TPEX International wordt ’s werelds eerste EcoStruxure Building Operations Expert partner van de multinational Schneider Electric. De samenwerking biedt gebouweigenaren en assetmanagers een geïntegreerde productlijn, 24×7 beheer en volledige operationele exploitatie vanuit de cloud van slimme gebouwen die op basis van een ‘pay-per-use’ en ‘as a service’ zal worden aangeboden.

Reacties uitgeschakeld voor TPEX biedt nu Smart Buildings Technologie

Bibliotheken gaan toch niet verhuizen

De bibliotheken van OBA in Buitenveldert en het Olympisch Kwartier gaan niet verhuizen, zoals aanvankelijk de bedoeling was. Beide vestigingen blijven respectievelijk bij het Gelderland- en het Stadionplein. Aanvankelijk zag…

De bibliotheken van OBA in Buitenveldert en het Olympisch Kwartier gaan niet verhuizen, zoals aanvankelijk de bedoeling was. Beide vestigingen blijven respectievelijk bij het Gelderland- en het Stadionplein.

Aanvankelijk zag het er naar uit dat de OBA door dreigende bezuinigingen naar goedkopere huisvesting zou moeten omzien en dat mogelijk een van de twee bibliotheken de deuren zou moeten sluiten, maar dat is nu van de baan. Nu de gemeente de bezuinigingen op de OBA-vestigingen heeft uitgesteld en de OBA met de verhuurders gunstiger voorwaarden heeft bedongen, kunnen zowel OBA Buitenveldert als OBA Olympisch Kwartier op hun huidige plek blijven.

De OBA is wel van plan om meer activiteiten te organiseren in beide vestigingen, waartoe ze al in gesprek is met De Sociale Maatschap en ARTZUID. Daartoe zal de vestiging Buitenveldert worden aangepast. Ook wordt onderzocht of in de bibliotheek een leescafé kan worden ingericht.

OBA Olympisch Kwartier kan aan de Laan der Hesperiden blijven door een deel van de ruimte af te stoten en de resterende ruimte efficiënter in te richten. De kantoren en een afgesloten zaaltje krijgen een andere bestemming. ‘Een kleinere vestiging kan nog steeds uitstekend voldoen aan de behoefte van de buurt,’ laat OBA-directeur Martin Berendse weten.

Alle OBA-vestigingen zijn momenteel vanwege de lockdown gesloten, maar achter de schermen werken OBA-medewerkers gewoon door om de klanten van dienst te kunnen zijn. Het lenen van boeken en andere materialen is nog steeds mogelijk met de OBA Bestelservice. Je kunt een boekenpakket naar wens laten samenstellen of zelfs titels reserveren, en die vervolgens op afspraak afhalen. Zie oba.nl.

 

 

Reacties uitgeschakeld voor Bibliotheken gaan toch niet verhuizen

Corum biedt een stabiel rendement

Transparant, stabiel en no-nonsense, dat typeert Corum. De Franse belegger van grondlegger Frédéric Puzin is sinds 2012 actief met verscheidene investeringsoplossingen, inmiddels in 16 landen. Deze geografische diversificatie gaat hand…

Transparant, stabiel en no-nonsense, dat typeert Corum. De Franse belegger van grondlegger Frédéric Puzin is sinds 2012 actief met verscheidene investeringsoplossingen, inmiddels in 16 landen. Deze geografische diversificatie gaat hand in hand met de spreiding van het risico. “De risicospreiding draagt grotendeels bij aan het stabiele rendement van 6%, een rendementsdoelstelling die we afgelopen jaar voor het achtste jaar op rij hebben behaald,” zegt Edwin Lips, Head of Sales van de Nederlandse vestiging van Corum.

Het Novotel op Schiphol, het Europese hoofdkantoor van FedEx in Hoofddorp en twee winkelcentra in Zaandam en Delft, het zijn een paar voorbeelden van aankopen die Corum de afgelopen jaren heeft gedaan. De belegger heeft hiermee inmiddels voor een half miljard euro in de Nederlandse markt geïnvesteerd. Wereldwijd bedraagt dit drie miljard euro, met daarbij Nederland, Duitsland, Frankrijk en Finland als landen waar Corum momenteel het meeste investeert. Momenteel is er ook verregaande interesse in Canada en Australië om verdere spreiding te realiseren.

Hoe zou je Corum typeren?

Het is een belegger met professionals vanuit het vakgebied. Mede door het grote netwerk kan Corum snel schakelen, alle kennis is namelijk in-house: fundraising, investment en asset management. Door de korte lijnen kunnen we een stuk sneller schakelen dan andere aanbieders. Het doel is om een optimaal langetermijnrendement aan onze klanten te kunnen bieden en als je ons track-record bekijkt, dan laten we zien dat dit ons tot op heden zeer goed gelukt is.

Waarom heeft Corum gekozen voor de Nederlandse markt?

Vastgoedfondsen voor private investeerders, die gediversifieerd in meerdere landen beleggen komen niet veel voor in Nederland. Je kunt op 3 manieren vastgoed aankopen: direct via een investering in een pand, of indirect via een fonds, hetzij beursgenoteerd of niet. Veelal betreffen dit fondsen die zich op één markt en één type vastgoed focussen, met weinig spreiding als gevolg. Corum investeert in 16 landen, in 6 verschillende sectoren en momenteel in 4 verschillende valuta’s. Dit resulteert in risicospreiding. Dit vind ik nog steeds niet terug in Nederland. Dat maakt ons uniek. 

Wat zijn voorbeelden van Nederlandse investeringen?

Het afgelopen jaar heeft Corum voor 40 miljoen euro het winkelcentrum Zuidpoort in Delft aangekocht en voor 27 miljoen euro het winkelcentrum Hermitage in Zaandam. Beide investeringen kenmerken zich door een sterke business case, met een goede locatie, sterke huurders en de juiste retailmix als voornaamste pijlers. En vanwege de herkenbaarheid met merken zoals Albert Heijn en Jumbo, zijn dit mooie, tastbare vastgoedinvesteringen voor de Nederlandse investeerder. Dit vinden wij namelijk ook erg belangrijk. 

Wie is jullie doelgroep? 

Door onze laagdrempeligheid zien wij een diversiteit aan nieuwe klanten. Iedereen is welkom bij ons. Wij hebben bijvoorbeeld klanten die net starten op de arbeidsmarkt of als young professional worden beschouwd, maar ook beleggers die de aandelenbeurzen de rug toekeren, DGA’s (directeur-grootaandeelhouder-red) die over vijftien jaar met pensioen gaan en een gedegen pensioen willen opbouwen. Wij verwelkomen regelmatig ook beleggers die, deels, hun vastgoedportefeuille hebben afgestoten en dit gemakkelijk wensen te beleggen in Corumfondsen. Sterker nog, dit komt momenteel steeds vaker voor. Maar ongeacht het type investeerder, meer en meer Nederlanders zien ons als een alternatief voor het traditionele sparen.

Welke fondsen kent Corum? 

Corum Origin, zo heet het fonds waar we ruim acht jaar geleden mee begonnen zijn, waarin wij een stabiel, langdurig rendement binnen de eurozone willen creëren. Hierbij is cashflow een belangrijke factor. In Corum XL, het fonds dat in 2017 is geïntroduceerd, zijn wij meer gefocust op waardestijging van het vastgoed. Hierbij zoeken wij naar investeringen wereldwijd, exclusief Frankrijk. Beide open-end fondsen worden gerund door dezelfde teams. In Origin zit ruim 1,8 miljard euro en in Corum XL is momenteel ruim € 700 miljoen geïnvesteerd. Bij Origin begint beleggen bij 1.090 euro, bij XL is dat 189 euro. 

Met welk rendement? 

Voor XL is de doelstelling 5% en voor het derde jaar op rij kwamen we in 2019 boven de 6% uit, 6,26% om precies te zijn. Met Origin kwamen we op 6,25% uit. Maar onze doelstelling is niet om simpelweg zo snel als mogelijk zoveel mogelijk rendement te behalen. Met onze aandeelhouders hebben we afgesproken een gedegen inkomen en rendement te creëren. En dat is die 6%. En dan is het verdomd knap als je dat acht jaar lang constant, iedere maand op de tiende van iedere maand uitkeert.

Open-end fondsen is een bewuste keuze? 

Zeker. Dit houdt in dat zowel Corum Origin als Corum XL zullen blijven groeien door investeringen die gemaakt worden door particuliere beleggers. Aangezien de aandelen per stuk € 189 respectievelijk € 1.090 kosten, hebben wij een markt toegankelijk gemaakt die voorheen eigenlijk voornamelijk voor de institutionele markt weggelegd was. 

Corum koopt kantoren aan, winkels, hotels, zorg en logistiek, maar geen woningen, waarom?

Corum heeft er voor gekozen om alle facetten, die bij het investeren in vastgoed komt kijken, in-house te houden. Onze strategie is om een gestroomlijnde asset management er op na te houden. Huurwoningen vergen een behoorlijk management. Dit staat buiten onze formule. Hoe minder overheadkosten we hebben, hoe beter het resultaat ook is voor onze aandeelhouder. 

In welke landen zijn jullie actief? 

We hebben meer dan 150 miljoen euro in Polen geïnvesteerd. Dit is een van de snelst groeiende economieën van de EU, we zien daar kansen. Naast West-Europa zijn de Baltische staten interessant. Maar we zijn bijvoorbeeld ook erg geïnteresseerd in de Nordics. Noorwegen is stabiele, volwassen economie. Verder kijken we ook naar Canada en Australië. 

Bij vermogensbeheerder BlackRock is duurzaamheid onderdeel van zijn beleggingsstrategie. In hoeverre is duurzaam beleggen belangrijk voor Corum?

Het vastgoed van Corum heeft minimaal A-label kantoorpanden in Nederland, daarnaast hebben onze panden een Breeam of Leed-certificaat. Corum is zeer betrokken bij het duurzame beleid. Groene stroom en zonnepanelen hebben wij hoog in het vaandel. 

En duurzaamheid voeren wij ook door in onze sponsoring. Zo sponsoren wij geen Formule 1 en focussen ons volledig op internationale zeilraces. Een van de bekendste zeezeilers draagt sinds 2018 onze merknaam en de Corumkleuren, uiteraard met een prachtige Corum monohull IMOCA 60 zeilboot. 

 

Fotobijschrift: Edwin Lips, Head of Sales van de Nederlandse vestiging van Corum

Reacties uitgeschakeld voor Corum biedt een stabiel rendement

Corum offers stable investments

Transparent, stable and no-nonsense, that is Corum in a nutshell, This French investment company, founded by Frédéric Puzin in 2011, offers various investment solutions in 16 countries. This geographical diversification…

Transparent, stable and no-nonsense, that is Corum in a nutshell, This French investment company, founded by Frédéric Puzin in 2011, offers various investment solutions in 16 countries. This geographical diversification guarantees a sound spreading of risk. “The risk spread contributes to a great extent to the stable return on investment of 6%, a target we’ve achieved during each of the past eight years,” says Edwin Lips, Head of Sales of Corum’s Dutch branch.

The Novotel at Schiphol Airport, FedEx European headquarters in Hoofddorp and two shopping malls in Zaandam and Delft – just a few examples of properties acquired by Corum in recent years. In total, Corum has invested over half a billion euros on the Dutch property market. Globally, their portfolio has a value of nearly four billion euros; currently, Corum focuses its investments mainly on the Netherlands, Germany, France, and Finland. However, there is serious interest from Canada and Australia, so Corum expects to realize further growth soon.

How would you characterize Corum?

An investment firm with experienced professionals and a large network. We are able to respond quickly to situations as we have all the necessary expertise in-house: fundraising, investment, and asset management. Due to our short lines of communication we are able to make decisions faster than our competitors. Our goal is to offer our clients the best possible return on their investment; if you look at our track record, I think it shows we have always kept our promise.

Why did Corum decide to enter the Dutch market?

There are not many property funds on the Dutch market that enable private investors to invest in various countries in such a diversified manner. There are three ways to buy real estate: directly by investing in a building or indirectly through a fund, which can be either listed or unlisted. These are usually funds that focus on one market and one type of real estate, so they do not offer much spread. Corum invests in 16 countries, in 6 different industries and in 4 different currencies, so the spreading of risk is guaranteed. And I still don’t see any other company doing this in the Netherlands. That is what makes us unique.

Could you give a few examples of Corum’s investments in the Netherlands?

Corum bought the Zuidpoort shopping mall in Delft for 40 million euros and we purchased the Hermitage shopping mall in Zaandam for 27 million euros. Both these investments build on a strong business case with a good location, stable occupiers, and the right retail mix as the main pillars. And the presence of recognized brands such as Dutch supermarket giants Albert Heijn and Jumbo means this is a nice, tangible property investment for Dutch investors. That is something we find important as well. 

What is your target audience? 

Due to our accessibility we’ve attracted new clients from a wide range of backgrounds. Everyone is welcome. We have clients who have just entered the labour market or could be labelled as young professionals, but also investors who are turning away from the stock market and owners of companies who want to retire in 15 years’ time and are trying to build up a solid pension. We regularly welcome new clients who sold part of their property portfolio in order to use the easy investment options our Corum Funds offer. This is actually happening more often. But regardless of the type of investor, more and more Dutch people see our funds as a good alternative for the traditional savings account.

What kind of investment funds does Corum offer? 

We have two different funds: Corum Origin and Corum XL. Origin is the fund it all began with eight years ago; this fund is aimed at creating a stable, long-standing return on investment within the Eurozone. Cash flow is an important factor here. In 2017, we introduced Corum XL; with this fund we focus on the increased value of property,  looking for investments worldwide (excluding France). At the moment, both these open-end funds are run by the same teams. Origin represents investments of more than 1.9 billion euros, and the investments in Corum XL are currently totalling more than 800 million euros. Investing in Origin starts at 1,090 euros and the share price for XL 189 is euros. 

What is the return on investment? 

For XL, our target is 5% and in 2019, for the third year in a row, we’ve achieved more than 6% – in fact, it was 6.26%. For Origin, we’ve realized an ROI of 6.25%. However, our goal is not to achieve the highest possible return in the shortest amount of time. We’ve agreed with our shareholders to create a stable revenue source and a solid return on investment – and that is exactly what that figure of 6% represents. And it feels excellent that for eight years in a row now we’ve been able to pay out that sum every tenth day of every month.

Open-end funds are a deliberate choice? 

Absolutely. This way Corum Origin and Corum XL will keep on growing with the investments made by private investors. With their share prices (€ 189 and € 1,090, respectively) we’ve opened a market that previously was only accessible to institutional investors.

Corum invests in offices, shops, hotels, healthcare and logistics, but not in housing. Why?

Corum has chosen to keep all the aspects of property investment in-house and our strategy is to maintain a streamlined asset management. Rental housing requires a lot of management and this simply does not fit in with our formula. We try to minimize overhead costs in order to achieve the best results for our shareholders.

In which other countries do you operate? 

We’ve invested more than 150 million euros in Poland, one of the fastest growing EU member states and a country that offers good opportunities. Apart from Western Europe we are interested in the Baltic and Nordic countries. For example, Norway – where we started investing earlier this year – is a stable, mature economy. And we’ve also got our eyes on Canada and Australia. 

Asset management company BlackRock made sustainability an integral part of its investment strategy. To what extent are sustainable investments important to Corum?

Corum’s properties in the Netherlands are at least A-label office buildings, and all our buildings have a Breeam or Leed certificate. Corum is very much committed to sustainability and we really value the use of green energy and solar panels. And sustainability is also important in our sport sponsoring: we do not sponsor Formula 1, but focus entirely on international sailing races. Since 2018, we are the sponsor of one of the best-known skippers, so his beautiful mono-hull IMOCA 60 sailing boat carries the Corum name and company colours. 

Picture: Edwin Lips, Head of Sales Corum Netherlands

Reacties uitgeschakeld voor Corum offers stable investments

Irine Gaasbeek: ‘Diverse teams are more creative’

Not getting the job because you are a woman? “Totally unacceptable,” says Irine Gaasbeek, Country Managing Director for Accenture Netherlands. “That would really be an injustice.” Her employees agree with…

Not getting the job because you are a woman? “Totally unacceptable,” says Irine Gaasbeek, Country Managing Director for Accenture Netherlands. “That would really be an injustice.” Her employees agree with her and won’t set up project teams that predominantly consist of men. “They know I won’t buy it if they say they can’t find capable women to include in their team. Just look further and you’ll find them.”

Reacties uitgeschakeld voor Irine Gaasbeek: ‘Diverse teams are more creative’

Irine Gaasbeek: ‘diverse teams zijn creatiever’

Een baan niet krijgen, omdat je vrouw bent? Onbestaanbaar voor Irine Gaasbeek, directeur Nederland van Accenture. “Ik vind het echt onrecht als het gebeurt.” Een projectteam met vooral mannen zullen…

Een baan niet krijgen, omdat je vrouw bent? Onbestaanbaar voor Irine Gaasbeek, directeur Nederland van Accenture. “Ik vind het echt onrecht als het gebeurt.” Een projectteam met vooral mannen zullen medewerkers haar ook niet voordagen. “Ze snappen dat je niet met het verhaal moet aankomen dat je geen vrouw kunt vinden. Dat is geen excuus. Dan zoek je maar wat langer door.”

Reacties uitgeschakeld voor Irine Gaasbeek: ‘diverse teams zijn creatiever’

STOX Energy Socks move to Zuidas

As from the first of August, STOX Energy Socks have taken up residence at Zuidas. To be more precise, the new premises of the scale-up can be found next to the…

As from the first of August, STOX Energy Socks have taken up residence at Zuidas. To be more precise, the new premises of the scale-up can be found next to the Olympic Stadion. “Our Herengracht office was not big enough. This new location suits us perfectly,” says Wouter de Keizer, CEO at STOX.

Reacties uitgeschakeld voor STOX Energy Socks move to Zuidas

STOX Energy Socks verhuist naar de Zuidas

Vanaf 1 augustus zetelt STOX Energy Socks op de Zuidas. Naast het Olympisch Stadion om precies te zijn gaat de scale-up kantoor houden. “We zijn uit ons jasje aan de…

Vanaf 1 augustus zetelt STOX Energy Socks op de Zuidas. Naast het Olympisch Stadion om precies te zijn gaat de scale-up kantoor houden. “We zijn uit ons jasje aan de Herengracht gegroeid. De nieuwe locatie past als een handschoenen,” vertelt Wouter de Keizer, ceo van STOX.

Reacties uitgeschakeld voor STOX Energy Socks verhuist naar de Zuidas

Typ hieronder je zoekterm en druk op Enter om te zoeken